A WEBOLDAL HASZNÁLATA

[:hu]A webaukcio.eu online aukción regisztráció nélkül lehetséges a böngészés, ajánlat tételhez, vásárláshoz regisztráció és bejelentkezés szükséges.

 Belépés/Regisztráció menüben érhető el.

 Figyelem:

Jelszavát szabadon megválaszthatja, de biztonsági okokból a jelszó megfelelő biztonsági szintet el kell érjen, regisztrációnál ehhez segítséget kap!

Figyelem:

A regisztráció kétszintű, a regisztráció második lépéseként meg kell adni a szállítási és számlázási adatokat, amit az ügyfélkapuban később is megtehet, vásárláshoz a teljes regisztráció szükséges!

 BEJELENTKEZÉS 

Belépés/Regisztráció menüben érhető el.

Belépéskor meg kell adni a felhasználó nevét vagy e-mail címét és a jelszót.

Figyelem:

Jelszavát bármikor megváltoztathatja a Saját oldal/Fiókadatok menüben (ezt bejelentkezve érheti el!).

Figyelem:

Felhívjuk figyelmét, hogy mindent megteszünk weboldalunk biztonságáért. Ha jelszavát 4. alkalommal rosszul adja meg tiltásra kerül, ami első alkalommal 5 perc után automatikusan feloldódik, ha ismét záródik, a belépés csak mi tudjuk feloldani!

A SAJÁT OLDAL MENÜ

Saját oldal menüben érhető el. A Saját oldal menü a már regisztrált és bejelentkezett ügyfelek számára megnyíló személyes vezérlőpult, ahol számos online támogatási csatorna megtekinthető.

 A saját oldal menü részei:

 Rendelések:

A már kifizetett tételeket itt tekintheti meg.

 Címek:

Az Ön számlázási és szállítási adatai.  A menüpontban bármikor módosíthatja adatait.

 Fiókadatok:

Regisztrációs adatai. A menüpontban bármikor módosíthatja regisztrációs adatait, megváltoztathatja jelszavát.

 

AUKCIÓK:

Aukciókon való részvételét (licitálások részleteit, stb.) itt tekintheti meg. A megnyert tételek kifizetését is itt tudja elindítani.

Figyelőlista:

Az aukció menüpontban éri el Figyelőlista oldalát az aukción figyelőlistába helyezett tételeket tudja egy helyen áttekinteni. A figyelőlistába helyezett tételekről lejárat előtt négy órával e-mail értesítést küldünk!

 KIJELENTKEZÉS:

Kilépés előtt megszakíthatja bejelentkezését, biztonsági okokból ajánlott!

 

 

 

 

 

 

 [:en]

It is possible to browse the webaukcio.eu online auction without registration, registration and login are required to place a bid or purchase.
Available in the Login / Register menu.
Attention:
You are free to choose your password, but for security reasons your password must achieve the appropriate level of security, you will get help to do so when registering!
Attention:
The registration is two-level, the second step of the registration is to enter the delivery and billing details, which you can do later at the customer portal, the purchase requires full registration!
LOGIN
Available in the Login / Register menu.
You must enter your username or email address and password to log in.
Attention:
You can change your password at any time in the My Page / Account Information menu (you can access this by logging in!).
Attention:
Please note that we do our best to keep our website secure. If you enter your password incorrectly 4 times, it will be blocked automatically, which will be unlocked for the first time after 5 minutes, if it closes again, only we can unlock the login!
MY PAGE MENU
Available in the My Page menu. The My Page menu is a personal control panel that opens for already registered and logged in customers, where you can view a number of online support channels.

My page menu parts:
Orders:
You can view the items already paid here.
Titles:
Your billing and shipping information.
Attention:
You can change your information at any time in the menu item.
Account information:
Registration details.
Attention:
In the menu item you can change your registration data and change your password at any time.
AUCTIONS:
You can view your participation in auctions (details of bids, etc.) here. You can also start paying for won items here.
Attention:
In the auction menu, you can access the Watch List page. You can review the items placed in the auction watch list in one place. We will send you an e-mail notification four hours before the expiration of the items on the watch list!
CHECK-OUT:
You can cancel your login before leaving, it is recommended for security reasons!

It is possible to browse the webaukcio.eu online auction without registration, registration and login are required to place a bid or purchase.
Available in the Login / Register menu.
Attention:
You are free to choose your password, but for security reasons your password must achieve the appropriate level of security, you will get help to do so when registering!
Attention:
The registration is two-level, the second step of the registration is to enter the delivery and billing details, which you can do later at the customer portal, the purchase requires full registration!
LOGIN
Available in the Login / Register menu.
You must enter your username or email address and password to log in.
Attention:
You can change your password at any time in the My Page / Account Information menu (you can access this by logging in!).
Attention:
Please note that we do our best to keep our website secure. If you enter your password incorrectly 4 times, it will be blocked automatically, which will be unlocked for the first time after 5 minutes, if it closes again, only we can unlock the login!
MY PAGE MENU
Available in the My Page menu. The My Page menu is a personal control panel that opens for already registered and logged in customers, where you can view a number of online support channels.

My page menu parts:
Orders:
You can view the items already paid here.
Titles:
Your billing and shipping information.
Attention:
You can change your information at any time in the menu item.
Account information:
Registration details.
Attention:
In the menu item you can change your registration data and change your password at any time.
AUCTIONS:
You can view your participation in auctions (details of bids, etc.) here. You can also start paying for won items here.
Attention:
In the auction menu, you can access the Watch List page. You can review the items placed in the auction watch list in one place. We will send you an e-mail notification four hours before the expiration of the items on the watch list!
CHECK-OUT:
You can cancel your login before leaving, it is recommended for security reasons!

 

 

[:de]

Sie können die Online-Auktion webaukcio.eu ohne Registrierung durchsuchen. Registrierung und Anmeldung sind erforderlich, um ein Gebot oder einen Kauf abzugeben.
Verfügbar im Menü Anmelden / Registrieren.
Beachtung:
Sie können Ihr Passwort frei wählen, aber aus Sicherheitsgründen muss Ihr Passwort die entsprechende Sicherheitsstufe erreichen. Bei der Registrierung erhalten Sie Hilfe dazu!
Beachtung:
Die Registrierung erfolgt auf zwei Ebenen. Der zweite Schritt der Registrierung besteht in der Eingabe der Liefer- und Rechnungsdaten, die Sie später im Kundenportal vornehmen können. Der Kauf erfordert eine vollständige Registrierung!
ANMELDUNG
Verfügbar im Menü Anmelden / Registrieren.
Sie müssen Ihren Benutzernamen oder Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Passwort eingeben, wenn Sie sich anmelden.
Beachtung:
Sie können Ihr Passwort jederzeit im Menü Meine Seite / Kontoinformationen ändern (Sie können darauf zugreifen, indem Sie sich anmelden!).
Beachtung:
Bitte beachten Sie, dass wir unser Bestes tun, um unsere Website sicher zu halten. Wenn Sie Ihr Passwort 4 Mal falsch eingeben, wird es automatisch gesperrt und nach 5 Minuten zum ersten Mal entsperrt. Wenn es wieder geschlossen wird, können nur wir den Login entsperren!
MEIN SEITENMENÜ
Verfügbar im Menü Meine Seite. Das Menü Meine Seite ist ein persönliches Kontrollfeld, das für bereits registrierte und angemeldete Kunden geöffnet wird und in dem Sie eine Reihe von Online-Supportkanälen anzeigen können.

Meine Seitenmenüteile:
Aufträge:
Hier können Sie die Artikel anzeigen, für die Sie bereits bezahlt haben.
Titel:
Ihre Rechnungs- und Versandinformationen.
Beachtung:
Sie können Ihre Informationen jederzeit im Menüpunkt ändern.
Kontoinformationen:
Registrierungsdetails.
Beachtung:
Im Menüpunkt können Sie Ihre Registrierungsdaten und Ihr Passwort jederzeit ändern.
AUKTIONEN:
Hier können Sie Ihre Teilnahme an Auktionen (Details zu Geboten usw.) einsehen. Sie können hier auch anfangen, für gewonnene Gegenstände zu bezahlen.
Beachtung:
Im Auktionsmenü können Sie auf die Seite “Beobachtungsliste” zugreifen. Sie können die in der Beobachtungsliste der Auktion platzierten Elemente an einer Stelle überprüfen. Wir senden Ihnen vier Stunden vor Ablauf der zur Beobachtungsliste hinzugefügten Artikel eine E-Mail-Benachrichtigung!
ÜBERPRÜFEN:
Sie können Ihr Login vor dem Verlassen kündigen, es wird aus Sicherheitsgründen empfohlen!

Sie können die Online-Auktion webaukcio.eu ohne Registrierung durchsuchen. Registrierung und Anmeldung sind erforderlich, um ein Gebot oder einen Kauf abzugeben.
Verfügbar im Menü Anmelden / Registrieren.
Beachtung:
Sie können Ihr Passwort frei wählen, aber aus Sicherheitsgründen muss Ihr Passwort die entsprechende Sicherheitsstufe erreichen. Bei der Registrierung erhalten Sie Hilfe dazu!
Beachtung:
Die Registrierung erfolgt auf zwei Ebenen. Der zweite Schritt der Registrierung besteht in der Eingabe der Liefer- und Rechnungsdaten, die Sie später im Kundenportal vornehmen können. Der Kauf erfordert eine vollständige Registrierung!
ANMELDUNG
Verfügbar im Menü Anmelden / Registrieren.
Sie müssen Ihren Benutzernamen oder Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Passwort eingeben, wenn Sie sich anmelden.
Beachtung:
Sie können Ihr Passwort jederzeit im Menü Meine Seite / Kontoinformationen ändern (Sie können darauf zugreifen, indem Sie sich anmelden!).
Beachtung:
Bitte beachten Sie, dass wir unser Bestes tun, um unsere Website sicher zu halten. Wenn Sie Ihr Passwort 4 Mal falsch eingeben, wird es automatisch gesperrt und nach 5 Minuten zum ersten Mal entsperrt. Wenn es wieder geschlossen wird, können nur wir den Login entsperren!
MEIN SEITENMENÜ
Verfügbar im Menü Meine Seite. Das Menü Meine Seite ist ein persönliches Kontrollfeld, das für bereits registrierte und angemeldete Kunden geöffnet wird und in dem Sie eine Reihe von Online-Supportkanälen anzeigen können.

Meine Seitenmenüteile:
Aufträge:
Hier können Sie die Artikel anzeigen, für die Sie bereits bezahlt haben.
Titel:
Ihre Rechnungs- und Versandinformationen.
Beachtung:
Sie können Ihre Informationen jederzeit im Menüpunkt ändern.
Kontoinformationen:
Registrierungsdetails.
Beachtung:
Im Menüpunkt können Sie Ihre Registrierungsdaten und Ihr Passwort jederzeit ändern.
AUKTIONEN:
Hier können Sie Ihre Teilnahme an Auktionen (Details zu Geboten usw.) einsehen. Sie können hier auch anfangen, für gewonnene Gegenstände zu bezahlen.
Beachtung:
Im Auktionsmenü können Sie auf die Seite “Beobachtungsliste” zugreifen. Sie können die in der Beobachtungsliste der Auktion platzierten Elemente an einer Stelle überprüfen. Wir senden Ihnen vier Stunden vor Ablauf der zur Beobachtungsliste hinzugefügten Artikel eine E-Mail-Benachrichtigung!
ÜBERPRÜFEN:
Sie können Ihr Login vor dem Verlassen kündigen, es wird aus Sicherheitsgründen empfohlen!

 

 

[:]

Shopping Cart
Scroll to Top