Általános Felhasználási feltételek*

Az Általános Szerződési Feltételek legutóbbi frissítése: 2022.10.30.

1. Bemutatkozás

Jelen Feltételek erre a weboldalra, valamint a termékeinkkel és szolgáltatásainkkal kapcsolatos tranzakciókra vonatkoznak. Önt további szerződések köthetik a velünk fennálló kapcsolatával vagy bármely termékével vagy szolgáltatásával kapcsolatban, amelyet tőlünk kap. Ha a kiegészítő szerződések bármely rendelkezése ütközik a jelen Feltételek bármely rendelkezésével, akkor ezen kiegészítő szerződések rendelkezései az irányadóak és az irányadók.

A Webaukció Kft online aukció és webáruház weboldalán (https://www.webaukcio.eu) regisztráció nélkül lehetséges a böngészés. Licitálás, vásárlás csak az oldalra való bejelentkezés után lehetséges.

Folyamatosan szervezünk online aukciókat (bélyeg, numizmatika, papírrégiségek….)

A webáruházban kihirdetett árak magyar forintban (HUF) vannak megadva, ÁFÁ-t nem tartalmaznak, mert cégünk alanyi adómentes kategóriába tartozik..

Aukcióra vásárolunk vagy átveszünk tételeket, kérésre értékbecslést végzünk akár az Ön otthonában is.

Beadói jutalék sikeres értékesítés után: 5%, kezelési költség: Nincs!

Aukciós vásárlói jutalék: 20%

A weboldalon bárki licitálhat, de fenntartjuk a jogot, hogy egyes személyeket indoklás nélkül kizárjunk az árverésből.

2. Kötés

A weboldalra való regisztrációval, hozzáféréssel vagy egyéb módon történő használatával Ön elfogadja, hogy magára nézve kötelezőnek ismeri el az alábbi feltételeket. A weboldal puszta használata a jelen Feltételek ismeretét és elfogadását jelenti. Bizonyos esetekben megkérhetjük Önt, hogy kifejezetten járuljon hozzá.

3. Elektronikus kommunikáció

A weboldal használatával vagy a velünk elektronikus úton történő kommunikációval Ön elfogadja és tudomásul veszi, hogy a weboldalunkon elektronikusan kommunikálhatunk Önnel, vagy e-mailt küldünk Önnek, és beleegyezik abba, hogy minden megállapodást, értesítést, közzétételt és egyéb kommunikációt elektronikus úton biztosítják az Ön számára bármely jogi követelmény teljesítését, beleértve, de nem kizárólagosan azt a követelményt, hogy az ilyen kommunikációt írásban kell megtenni.

4. Szellemi tulajdon

Mi vagy licencadóink birtokoljuk és ellenőrizzük a weboldalon, valamint a webhelyen megjelenített vagy azokon belül elérhető adatokon, információkon és egyéb erőforrásokon fűződő összes szerzői és egyéb szellemi tulajdonjogot.

4.1 Minden jog fenntartva

Hacsak az adott tartalom másként nem rendelkezik, Ön nem kap licencet vagy más jogot a szerzői jog, védjegy, szabadalom vagy más szellemi tulajdonjog alapján. Ez azt jelenti, hogy nem fog felhasználni, másolni, reprodukálni, előadni, megjeleníteni, terjeszteni, semmilyen elektronikus adathordozóba beágyazni, módosítani, visszafejteni, visszafejteni, átvinni, letölteni, továbbítani, bevételt szerezni, eladni, forgalomba hozni vagy kereskedelmi forgalomba hozni ezen a webhelyen található forrásokat. bármilyen formában, előzetes írásbeli engedélyünk nélkül, kivéve és csak abban az esetben, ha a kötelező jogszabályok (például az idézési jog) másként nem rendelkeznek.

5. Hírlevél

A fentiek ellenére hírlevelünket elektronikus formában továbbíthatja másoknak is, akik érdeklődhetnek weboldalunk felkeresése iránt.

6. Harmadik fél tulajdona

Weboldalunk tartalmazhat hiperhivatkozásokat vagy más hivatkozásokat más felek webhelyeire. Nem figyeljük és nem vizsgáljuk át más felek webhelyeinek tartalmát, amelyekre ezen a webhelyen hivatkoznak. A más webhelyek által kínált termékekre vagy szolgáltatásokra az adott harmadik felek vonatkozó Feltételei és feltételei vonatkoznak. Az ezeken a webhelyeken kifejtett véleményeket vagy anyagokat nem feltétlenül osztjuk meg vagy hagyjuk jóvá.

Nem vállalunk felelősséget ezen oldalak adatvédelmi gyakorlatáért vagy tartalmáért. Ön viseli az ezen weboldalak használatával és bármely kapcsolódó harmadik fél szolgáltatásával kapcsolatos minden kockázatot. Nem vállalunk felelősséget semmilyen veszteségért vagy kárért, bármilyen módon is, ami abból ered, hogy személyes adatait harmadik felek részére felfedte.

7. Felelősségteljes használat

Weboldalunk meglátogatásával Ön beleegyezik abba, hogy azt kizárólag a jelen Feltételek, a velünk kötött további szerződések, valamint a vonatkozó törvények, rendeletek, valamint az általánosan elfogadott online gyakorlatok és iparági irányelvek által engedélyezett célokra használja. Nem használhatja weboldalunkat vagy szolgáltatásainkat rosszindulatú számítógépes szoftverekből álló (vagy azokhoz kapcsolódó) anyagok használatára, közzétételére vagy terjesztésére; a weboldalunkról gyűjtött adatokat bármilyen direkt marketing tevékenységhez felhasználni, vagy bármilyen szisztematikus vagy automatizált adatgyűjtési tevékenységet folytatni a weboldalunkon vagy azzal kapcsolatban.

Szigorúan tilos olyan tevékenységben részt venni, amely a weboldalon kárt okoz vagy okozhat, vagy zavarja a weboldal teljesítményét, elérhetőségét vagy elérhetőségét.

8. Regisztráció

Regisztrálhat fiókot weboldalunkon. A folyamat során előfordulhat, hogy jelszót kell választania. Ön felelős a jelszavak és fiókinformációk bizalmas kezeléséért, és beleegyezik abba, hogy jelszavait, fiókinformációit vagy webhelyünkhöz vagy szolgáltatásainkhoz való biztonságos hozzáférését nem osztja meg más személlyel. Nem engedheti meg, hogy más személy használja fiókját a webhely eléréséhez, mert Ön felelős minden olyan tevékenységért, amely jelszavai vagy fiókjai használatával történik. Haladéktalanul értesítenie kell bennünket, ha tudomást szerez jelszava bármilyen közzétételéről.

A fiók megszüntetése után nem próbál meg új fiókot regisztrálni az engedélyünk nélkül.

9. Visszatérítési és visszaküldési szabályzat

9.1 Elállási jog

Önnek jogában áll 14 napon belül indoklás nélkül elállni a szerződéstől.

Az elállási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön, vagy a fuvarozótól eltérő, Ön által megjelölt harmadik fél az utolsó árut vagy az utolsó tételt vagy darabot fizikai birtokba veszi.

Az elállási jog gyakorlásához egyértelmű nyilatkozattal (például postán, faxon vagy e-mailben küldött levélben) tájékoztatnia kell bennünket arról a döntéséről, hogy eláll a szerződéstől. Elérhetőségeink az alábbiakban találhatók. Használhatja a mellékelt elállási nyilatkozat-mintát , de nem kötelező.

Ha ezt a lehetőséget használja, késedelem nélkül visszaigazoljuk az elállás kézhezvételét tartós adathordozón (például e-mailben).

Az elállási határidő betartásához elegendő, ha az elállási jog gyakorlására vonatkozó nyilatkozatát az elállási határidő lejárta előtt elküldi.

9.2 Az elállás következményei

Ha eláll a szerződéstől, visszatérítjük Önnek az Öntől kapott összes fizetést, beleértve a szállítási költségeket is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek abból erednek, hogy Ön más szállítási módot választott, mint az általa kínált legolcsóbb normál szállítási mód. nekünk), indokolatlan késedelem nélkül, de minden esetben legkésőbb 14 napon belül attól a naptól számítva, amikor a szerződéstől való elállási döntéséről értesültünk. A visszatérítést ugyanazzal a fizetési móddal fogjuk végrehajtani, mint amelyet az eredeti tranzakcióhoz használt, kivéve, ha Ön kifejezetten másként állapodott meg; semmilyen esetben sem merül fel Önnek semmilyen díj az ilyen visszatérítés következtében.

Összegyűjtjük az árut.

Önnek kell állnia az áru visszaküldésének közvetlen költségét.

Ön csak az áru természetének, jellemzőinek és működésének megállapításához szükséges kezeléstől eltérő kezelésből eredő értékcsökkenésért felelős.

Felhívjuk figyelmét, hogy az elállási jog alól van néhány törvényi kivétel, ezért egyes tételeket nem lehet visszaküldeni vagy kicserélni. Értesíteni fogjuk, ha ez az Ön konkrét esetére vonatkozik.

10. Ötletbeadás

Ne adjon be olyan ötletet, találmányt, szerzői alkotást vagy egyéb, saját szellemi tulajdonának tekinthető információt, amelyet bemutatni szeretne nekünk, kivéve, ha korábban aláírtuk a szellemi tulajdonra vonatkozó megállapodást vagy titoktartási megállapodást. Ha ilyen írásos megállapodás hiányában közli velünk, akkor világméretű, visszavonhatatlan, nem kizárólagos, jogdíjmentes engedélyt ad nekünk a tartalom bármely meglévő vagy jövőbeli médián történő felhasználására, reprodukálására, tárolására, adaptálására, közzétételére, fordítására és terjesztésére. .

11. A használat megszüntetése

Saját belátásunk szerint bármikor módosíthatjuk vagy megszakíthatjuk a hozzáférést a webhelyhez vagy bármely azon található Szolgáltatáshoz, ideiglenesen vagy véglegesen. Ön beleegyezik abba, hogy nem vállalunk felelősséget sem Ön, sem harmadik fél felé a webhelyhez való hozzáférésének vagy használatának vagy a webhelyen megosztott bármely tartalom ilyen jellegű módosításáért, felfüggesztéséért vagy megszakításáért. Ön nem lesz jogosult semmilyen kompenzációra vagy egyéb kifizetésre, még akkor sem, ha bizonyos funkciók, beállítások és/vagy bármely tartalom, amelyet Ön hozzájárult, vagy amelyre támaszkodni kezdett, véglegesen elveszett. Tilos a weboldalunkon található hozzáférés-korlátozási intézkedéseket megkerülni, megkerülni, illetve megkerülni vagy megkerülni.

12. Garancia és felelősség

Ebben a szakaszban semmi sem korlátozza vagy zárja ki a törvény által feltételezett garanciákat, amelyek korlátozása vagy kizárása jogellenes lenne. Ez a weboldal és a weboldalon található összes tartalom „ahogy van” és „ahogy elérhető” alapon kerül közzétételre, és pontatlanságokat vagy tipográfiai hibákat tartalmazhat. Kifejezetten elutasítunk mindennemű, kifejezett vagy hallgatólagos garanciát a Tartalom elérhetőségére, pontosságára vagy teljességére vonatkozóan. Nem vállalunk garanciát arra, hogy:

  • ez a weboldal vagy termékeink vagy szolgáltatásaink megfelelnek az Ön igényeinek;
  • ez a weboldal megszakítás nélkül, időben, biztonságosan vagy hibamentesen lesz elérhető;
  • az Ön által ezen a weboldalon keresztül vásárolt vagy beszerzett bármely termék vagy szolgáltatás minősége megfelel az Ön elvárásainak.

Ezen a weboldalon semmi sem minősül jogi, pénzügyi vagy orvosi tanácsnak, és nem is szándékozik annak minősülni. Ha tanácsra van szüksége, forduljon megfelelő szakemberhez.

Ennek a szakasznak a következő rendelkezései a vonatkozó jogszabályok által megengedett maximális mértékig érvényesek, és nem korlátozzák vagy zárják ki felelősségünket olyan ügyben, amelynek korlátozása vagy kizárása jogellenes vagy törvénytelen lenne számunkra. Semmilyen esetben sem vállalunk felelősséget olyan közvetlen vagy közvetett károkért (beleértve a haszon- vagy bevételkiesésből eredő károkat, az adatok, szoftverek vagy adatbázisok elvesztését vagy megsérülését, vagy tulajdon vagy adatok elvesztését vagy kárát), amelyeket Ön vagy bármely harmadik személy ért. félnek, amely a weboldalunkhoz való hozzáférésből vagy annak használatából ered.

Kivéve, ha bármely további szerződés kifejezetten másként rendelkezik, maximális felelősségünk Ön felé a webhelyből vagy a webhelyen keresztül forgalmazott vagy értékesített bármely termékből és szolgáltatásból eredő vagy azzal kapcsolatos minden kárért, függetlenül a felelősséget kiszabó jogi lépések formájától ( akár szerződésben, méltányosságban, gondatlanságban, szándékolt magatartásban, jogellenes károkozásban vagy egyébben) a teljes árra korlátozódik, amelyet Ön fizetett nekünk az ilyen termékek vagy szolgáltatások vásárlásáért vagy a webhely használatáért. Ez a korlát összességében vonatkozik minden igényére, cselekményére és keresetének minden fajtájára és természetére.

13. Adatvédelem

Weboldalunk és/vagy szolgáltatásaink eléréséhez előfordulhat, hogy a regisztrációs folyamat részeként meg kell adnia magáról bizonyos adatokat. Ön elfogadja, hogy az Ön által megadott információk mindig pontosak, helyesek és naprakészek.

Személyes adatait komolyan vesszük, és elkötelezettek vagyunk az Ön adatainak védelme mellett. Nem használjuk fel e-mail címét kéretlen levelekre. Az általunk Önnek küldött e-mailek kizárólag a megállapodás szerinti termékek vagy szolgáltatások nyújtásával kapcsolatosak.

Kidolgoztunk egy szabályzatot az esetleges adatvédelmi aggályok kezelésére. További információkért tekintse meg Adatvédelmi nyilatkozatunkat és Cookie-szabályzatunkat .

14. Exportkorlátozások / Jogi megfelelés

Tilos a weboldalhoz való hozzáférés olyan területekről vagy országokból, ahol a webhelyen értékesített termékek vagy szolgáltatások tartalma vagy vásárlása illegális. Nem használhatja ezt a weboldalt a magyar exportra vonatkozó törvények és szabályozások megsértésével.

15. Hozzárendelés

Előzetes írásbeli hozzájárulásunk nélkül nem ruházhatja át, ruházhatja át vagy nem ruházhatja alvállalkozásba a jelen Feltételek szerinti jogait és/vagy kötelezettségeit részben vagy egészben harmadik félre. A jelen szakaszt sértő állítólagos megbízás semmis.

16. Jelen Feltételek megsértése

A jelen Általános Szerződési Feltételek szerinti egyéb jogaink sérelme nélkül, ha Ön bármilyen módon megsérti ezeket a feltételeket, megtehetjük az általunk megfelelőnek ítélt lépéseket a jogsértés kezelésére, ideértve a webhelyhez való hozzáférésének ideiglenes vagy végleges felfüggesztését, a kapcsolatfelvételt internetszolgáltatóját, hogy kérje, hogy blokkolja az Ön hozzáférését a webhelyhez, és/vagy indítson jogi lépéseket Ön ellen.

17. Kártalanítás

Ön beleegyezik abba, hogy kártalanít, megvéd és véd minket minden olyan követeléssel, kötelezettséggel, kárral, veszteséggel és kiadással szemben, amely a jelen Feltételek és feltételek, valamint a vonatkozó törvények megsértésével kapcsolatos, beleértve a szellemi tulajdonjogokat és a személyiségi jogokat. Ön haladéktalanul megtéríti nekünk az ilyen követelésekkel kapcsolatos vagy azokból eredő kárainkat, veszteségeinket, költségeinket és kiadásainkat.

18. Lemondás

A jelen Feltételekben és bármely Megállapodásban meghatározott bármely rendelkezés végrehajtásának elmulasztása, vagy a felmondási jog gyakorlásának elmulasztása nem értelmezhető az ilyen rendelkezésekről való lemondásként, és nem befolyásolja a jelen Feltételek vagy bármely más szerződés érvényességét. Megállapodás vagy annak bármely része, vagy ezt követően az egyes rendelkezések végrehajtásának joga.

19. Nyelv

Jelen Általános Szerződési Feltételek kizárólag magyar nyelven kerülnek értelmezésre és értelmezésre. Minden értesítés és levelezés kizárólag ezen a nyelven készül.

20. Teljes megállapodás

Jelen Általános Szerződési Feltételek az adatvédelmi nyilatkozatunkkal és a cookie-kra vonatkozó szabályzatunkkal együtt alkotják a teljes megállapodást Ön és a Webaukció Kft. között. a weboldal Ön általi használatával kapcsolatban.

21. Jelen Feltételek frissítése

Ezeket a feltételeket időről időre frissíthetjük. A jelen Általános Szerződési Feltételek elején megadott dátum a legutóbbi felülvizsgálat dátuma. Minden változásról vagy frissítésről írásos értesítést küldünk, és a felülvizsgált Általános Szerződési Feltételek attól a naptól lépnek hatályba, amikor ilyen értesítést küldünk Önnek. A változtatások vagy frissítések közzétételét követően a webhely további használata a jelen Általános Szerződési Feltételek betartására és magára nézve kötelező érvényű nyilatkozatának minősül. A jelen Általános Szerződési Feltételek korábbi verziójának kéréséhez vegye fel velünk a kapcsolatot.

22. A jog és a joghatóság megválasztása

Jelen Feltételekre a magyar jog az irányadó. A jelen Általános Szerződési Feltételekkel kapcsolatos viták a magyar bíróságok hatáskörébe tartoznak. Ha a bíróság vagy más hatóság a jelen Általános Szerződési Feltételek bármely részét vagy rendelkezését érvénytelennek és/vagy a vonatkozó jogszabályok szerint végrehajthatatlannak találja, az adott részt vagy rendelkezést a megengedett legnagyobb mértékben módosítják, törlik és/vagy érvényesítik, hogy érvényesíteni a jelen Feltételek szándékát. A többi rendelkezést ez nem érinti.

23. Elérhetőségek

This website is owned and operated by Webaukció Kft..

A jelen Általános Szerződési Feltételekkel kapcsolatban felveheti velünk a kapcsolatot írásban vagy e-mailben az alábbi címre:
mail@webaukcio.eu

 Cégadatok:

Cégnév: Webaukció KFT

Ügyvezető: Czibula Péter

Cégjegyzékszám:13-09-206517
A cég statisztikai számjele: 27981700-4791-113-13
Adószám: 27981700-1-13
Közösségi adószám: HU27981700

Weboldal: https://www.webaukcio.eu

Bank: ERSTE Bank

Számlaszám: 11600006-00000000-93896441

IBAN : HU47 116000060000000093896441

BIC / Swift GIBAHUHB

E-mail: mail@webaukcio.eu

Telefon: +3630-213-3144

Tárhely szolgáltatónk:

Cégnév: Tárhelypark Kft.

Budapest, Gaál József út 24, 1122.

24. Letöltés

Az Általános Szerződési Feltételeinket PDF formátumban is letöltheti .

Kosár
A kosarad jelenleg üres.