VÁSÁRLÁS AZ AUKCIÓKON

[:hu]Aukciós jutalék a leütési áron felül 20%.

A weboldalunkon többféle licitálási, vásárlási módot is kínálhatunk, ami nem minden tételnél egyforma lehetőségként jelenhet meg!

LICIT

„Licitálok” gombbal

A licitáló ablakban lenyíló összegek (licit lépcső szerint) kiválasztva licitálhat, ha magasabb összeggel kíván ajánlatott tenni, mint amit a lista tartalmaz, először válassza a legnagyobb értéket majd a következő listából válasszon. Magasabb összegű ajánlat esetén, automata módon a rendszer fog licitálni Ön helyet, egészen addig, amíg egy ellen-licitáló el nem éri a megadott összeghatárt. Ajánlatának összegét csak Ön ismeri!

 Figyelem:

Licitálás után minden esetben külön megjelenő ablakban kapunk tájékoztatást az elfogadott ajánlatról, vagy HIBA üzenetet, ha valamit javítani kell!

 VILLÁM ÁR -az aukción

Egyes tételeknél a normál aukciós ajánlaton kívül lehetséges az azonnali vásárlás a “Villám ár” megfizetésével.

Figyelem:

„Villám ár” funkció alkalmazása nem minden tétel esetében lehetséges!

TÉVES LICIT VISSZAVONÁSA:

Téves licitálás vissza vonására lehetőséget nyújtunk, de az ajánlat törlését a licitáló legkésőbb az árverés befejezése előtt 24 órával e-mailben, kell kezdeményezze (csak írásban lehetséges)!

Felhívjuk figyelmét, hogy a Polgári törvénykönyv 6:64.§* szerint a licitáló ajánlata az árverés végéig érvényes!

AUKCIÓS TÉTELEK KIFIZETÉSE:

A Saját lap/Aukciók menüpontban megtalálja, a megnyert tételei listáját a kifizetést innen tudja elindítani, a pénztárba küldés után Ön kiválasztja a szállítás módját (ennek díja a számlához adódik ez után) és a fizetés módját.

Figyelem:

Az elnyert tételek kiszállítását a pénz beérkezése után tudjuk megkezdeni!

A fizetés határ ideje 10 nap.

Ha a fizetési késedelem előre várható kérjük, időben vegye fel velünk a kapcsolatot!

 TÉTEL ÁTVÉTELE

Az átvétel módjáról lehetséges akár előzetes egyeztetés mail@webaukcio.eu e-mailcímen vagy telefonon 0630-213-3144

 REKLAMÁCIÓ

Reklamációt a tétel átvételét követően 14 napig tudunk elfogadni.

Árverésen elnyert tételt az ügyfél nem köteles átvenni, ha a tétel leírása félrevezető vagy a tétel hamis.

Szállításkor megsérült tétel utáni reklamációt csak akkor tudunk elfogadni, ha ez a kiszállító posta ill. futárcégnél felvetett jegyzőkönyvvel bizonyított![:en]

Auction commission in addition to the knockdown price is 20%.

On our website we can offer several ways of bidding and buying, which may not appear as the same option for all items!

BID

With the “Bid” button

You can bid by selecting the amounts that open in the bidding window (by bid step) if you want to bid more than the list, first select the highest value and then select from the following list. In the case of a higher bid, the system will automatically bid for your seat until a counter-bidder reaches the specified amount. Only you know the amount of your offer!

Attention:

After bidding, we will always receive information about the accepted offer in a separate window, or an ERROR message if something needs to be corrected!

LIGHTNING PRICE – at auction

For some lots, in addition to the normal auction bid, immediate purchase is possible by paying the “Lightning Price”.

Attention:

It is not possible to use the “lightning price” function for all items!

WITHDRAWAL OF FALSE BID:

We offer the option to cancel an incorrect bid, but the bidder must initiate the cancellation of the bid by e-mail no later than 24 hours before the end of the auction (only possible in writing)!

Please note that according to § 6:64 * of the Civil Code, the bidder’s bid is valid until the end of the auction!

PAYMENT OF AUCTION ITEMS:

In the menu item My page / Auctions, you can start the payment from the list of your won bids, after sending it to the checkout, you select the method of delivery (the fee will be added to the invoice) and the method of payment.

Attention:

We can start delivering the won items after the money is received!

The payment deadline is 10 days.

If the payment delay is expected in advance, please contact us in time!

RECEIPT OF ITEM

The method of receipt can be agreed in advance at the e-mail address mail@webaukcio.eu or by phone 0630-213-3144

COMPLAINTS

We can accept a complaint for 14 days after receiving the item.

The customer is not obliged to take over the lot won at auction if the description of the lot is misleading or the lot is false.

Complaints after a damaged item can only be accepted if this is the delivery post or proved by a report filed at a courier company![:de]

Auktionsprovision zusätzlich zum Zuschlagspreis beträgt 20%.

Auf unserer Website können wir verschiedene Möglichkeiten zum Bieten und Kaufen anbieten, die möglicherweise nicht für alle Artikel als dieselbe Option erscheinen!

GEBOT

Mit dem Button „Bieten“.

Sie können bieten, indem Sie die Beträge auswählen, die sich im Gebotsfenster öffnen (nach Gebotsschritt). Wenn Sie mehr als die Liste bieten möchten, wählen Sie zuerst den höchsten Wert und dann aus der folgenden Liste aus. Bei einem höheren Gebot bietet das System automatisch auf Ihren Sitzplatz, bis ein Gegenbieter den angegebenen Betrag erreicht. Nur Sie kennen die Höhe Ihres Angebots!

Aufmerksamkeit:

Nach dem Bieten erhalten wir immer in einem separaten Fenster eine Information über das angenommene Angebot, oder eine ERROR-Meldung, wenn etwas korrigiert werden muss!

BLITZPREIS – bei einer Auktion

Bei einigen Losen ist zusätzlich zum normalen Auktionsgebot ein Sofortkauf durch Zahlung des „Blitzpreises“ möglich.

Aufmerksamkeit:

Die Funktion „Blitzpreis“ kann nicht für alle Artikel genutzt werden!

RÜCKNAHME EINES FALSCHGEBOTS:

Wir bieten die Möglichkeit, ein falsches Gebot zu stornieren, jedoch muss der Bieter die Stornierung des Gebots spätestens 24 Stunden vor Auktionsende per E-Mail veranlassen (nur schriftlich möglich)!

Bitte beachten Sie, dass gemäß § 6:64* BGB das Gebot des Bieters bis zum Ende der Auktion gültig ist!

ZAHLUNG DER AUKTIONSARTIKEL:

Sie finden es im Menü Meine Seite / Auktionen, hier können Sie die Zahlung aus der Liste Ihrer gewonnenen Lose starten, nach dem Absenden an die Kasse wählen Sie die Versandart (die Gebühr wird der Rechnung hinzugefügt) und die Zahlungsweise.

Aufmerksamkeit:

Wir können mit der Auslieferung der gewonnenen Artikel beginnen, nachdem das Geld eingegangen ist!

Die Zahlungsfrist beträgt 10 Tage.

Wenn die Zahlungsverzögerung im Voraus erwartet wird, kontaktieren Sie uns bitte rechtzeitig!

EMPFANG DES ARTIKELS

Die Art des Empfangs kann im Voraus unter der E-Mail-Adresse mail@webaukcio.eu oder telefonisch unter 0630-213-3144 vereinbart werden

BESCHWERDEN

Wir können eine Reklamation 14 Tage nach Erhalt der Ware akzeptieren.

Der Kunde ist nicht verpflichtet, das ersteigerte Los zu übernehmen, wenn die Beschreibung des Loses irreführend oder das Los falsch ist.

Reklamationen nach einem beschädigten Artikel können nur akzeptiert werden, wenn dies die Zustellpost bzw bewiesen durch einen bei einem Kurierdienst eingereichten Bericht!

[:]

Kosár
A kosarad jelenleg üres.