FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

A Webaukció Kft online aukció és webáruház weboldalán (https://www.webaukcio.eu) regisztráció nélkül lehetséges a böngészés. Licitálás, vásárlás csak az oldalra való bejelentkezés után lehetséges.

Folyamatosan szervezünk online aukciókat (bélyeg, numizmatika, papírrégiségek….)

Az aukción kihirdetett árak magyar forintban (HUF) vannak megadva.

Aukcióra vásárolunk vagy átveszünk tételeket, kérésre értékbecslést végzünk akár az Ön otthonában is.

Beadói jutalék sikeres értékesítés után: 10%, kezelési költség: Nincs!

Vásárlói jutalék: 15%

A weboldalon bárki licitálhat, de fenntartjuk a jogot, hogy egyes személyeket indoklás nélkül kizárjunk az árverésből.

 

Cégadatok:

Cégnév: Webaukció KFT

Ügyvezető: Czibula Péter

Cégjegyzékszám:13-09-206517
A cég statisztikai számjele: 27981700-4791-113-13
Adószám: 27981700-1-13
Közösségi adószám: HU27981700

Weboldal: https://www.webaukcio.eu

Bank: ERSTE Bank

Számlaszám: 11600006-00000000-93896441

IBAN : HU47 116000060000000093896441

BIC / Swift GIBAHUHB

PayPal: mail@webaukcio.eu

E-mail: mail@webaukcio.eu

Telefon: +3630-213-3144

Tárhely szolgáltatónk:

Cégnév: Tárhelypark Kft.

Budapest, Gaál József út 24, 1122.

 

 

REGISZTRÁCIÓ

Belépés/Regisztráció menüben érhető el.

 

Figyelem:

Jelszavát szabadon megválaszthatja, de biztonsági okokból a jelszó megfelelő biztonsági szintet el kell érjen, hogy a rendszer elfogadja, regisztrációnál ehhez segítséget kap!

Figyelem:

A regisztráció kétszintű, a regisztráció második lépéseként meg kell adni a szállítási és számlázási adatokat, amit az ügyfélkapuban később is megtehet. De vásárláshoz, licitáláshoz a teljes regisztráció szükséges!

 

BEJELENTKEZÉS 

Belépés/Regisztráció menüben érhető el.

Belépéskor meg kell adni a felhasználó nevet és jelszót, (bejelentkezéshez használhatja felhasználó nevét vagy a megadott e-mai címet is!).

Figyelem:

Felhívjuk figyelmét, hogy mindent megteszünk weboldalunk biztonságáért. Ha jelszavát 4. alkalommal rosszul adja meg tiltásra kerül, ami első alkalommal 5 perc után automatikusan feloldódik, ha ismét záródik, a belépés csak mi tudjuk feloldani!

 

AUKCIÓ ÉS SZEMÉLYES ADATOK ÁTTEKINTÉSE

Sajátlap menü -ben

A Saját lap menü a már regisztrált és bejelentkezett ügyfelek számára elérhető. Saját lap egy egységes platform, ahol számos online támogatási csatorna lesz elérhető.

 

A sajátlap menü részei:

Vezérlőpult:

A saját menü oldala.

Rendelések:

A már kifizetett tételeket itt tekintheti meg.

Címek:

Az Ön adataival: Szállítási és Megrendelési címekkel.

Fiókadatok: ahol változtathat regisztrációs adatain és itt bármikor megváltoztathatja jelszavát.

Aukciók ahol megtekintheti az aukciós tevékenységét.

Kijelentkezés: itt kilépés előtt megszakíthatja bejelentkezését, biztonsági okokból ajánlott!

FIGYELŐLISTA

A webáruházi tételek vásárlását is befejezheti erről az oldalról tovább lépve.

A figyelőlistába helyezett webáruházi tételek továbbra is elérhetőek más vásárlók számára!

 

VÁSÁRLÁS az aukciókon:

Minden vásárlás után a vásárlói jutalék 15%.

A weboldalunkon több féle vásárlási módot is kínálhatunk, ami nem minden tételnél egyforma lehetőségként jelenhet meg!

Fix ár:

Itt licitálás nélkül fix áron azonnal megvásárolható az áru.  A termék oldaláról a „Kosárba” majd a Pénztárba helyezve tud fizetni.

LICIT

„Licitálok” gombbal

Hagyományos aukciós licitálás automata licitnöveléssel. Önnek kell az ajánlott összeget beírni, ahol így megadhat nagyobb összeget, ez esetben a rendszer fog licitálni, egészen addig, amíg egy licitáló el nem éri az Ön által megadott értékhatárt.

 

KÖZVETLEN AJÁNLAT

Közvetlen licit” a gombbal. Itt is a hagyományos aukción licitálhatunk, az itt leadott ajánlat mindig egy licitlépcsővel emeli az ajánlatát az aktuális ajánlat fölé. Ha van nagyobb ekkor még nem látható automata licitálással tett ajánlat, erről a rendszer felvillanó ablakban tájékoztatja Önt.

LICIT LÉPCSŐK:

Kizárólag az érvényes licitlépcsőkkel megemelt áron érvényes minden aukciós ajánlat.

 

1.000 Ft-ig 50 Ft
5.000 Ft-ig 200 Ft
10.000 Ft-ig 500 Ft
20.000 Ft-ig 1.000 Ft
50.000 Ft-ig 2.000 Ft
100.000 Ft-ig 5.000 Ft
200.000 Ft-ig 10.000 Ft
500.000 Ft-ig 20.000 Ft
1.000.000 Ft-ig 50.000 Ft
1.000.000 Ft felett 100.000 Ft

 

VILLÁM ÁR -az aukción

Egyes tételeknél a normál aukciós ajánlatokkal együtt is lehetséges az azonnali vásárlás a “Villám ár” megfizetésével.

Figyelem: a funkció alkalmazása nem minden tétel esetében lehetséges!

AJÁNLAT TÉTELI AUKCIÓ
Ajánlat tételi aukción a licitálók vételi ajánlatokat tehetnek, amit mi szabadon elfogadhatunk, vagy vissza utasíthatunk.

Ajánlat tételi aukción nincsenek licit lépcsők Ön tetszése szerin tehet ajánlatot.

A téves licitálás vissza vonására lehetőséget nyújtunk, de az ajánlat törlését a licitáló legkésőbb az árverés befejezése előtt 24 órával e-mailben, (csak írásban lehetséges)!

Felhívjuk figyelmét, hogy a Polgári törvénykönyv 6:64.§* szerint a licitáló ajánlata az árverés végéig érvényes!

 

AUKCIÓS TÉTELEK KIFIZETÉSE:

A fizetés határ ideje 10 nap.
Fizetési határidő többszöri túllépése kizárást vonhat maga után!
Ha a fizetési késedelem előre várható kérjük, időben vegye fel velünk a kapcsolatot!

 

TÉTEL ÁTVÉTELE

Az átvétel módjáról lehetséges akár előzetes egyeztetés mail@webaukcio.eu e-mailcímen vagy fizetéskor a weboldal pénztárában kiválasztva, ahol a szállítás díját is ki tudja fizetni.

A postai költség minden esetben a vásárlót terheli, kizárólag ajánlott küldemények adunk fel, kérésre értéknyilvántartással, aminek díja a mindenkori postai szolgáltatás szerint van megállapítva.

REKLAMÁCIÓ
Reklamációt a tétel átvételét követően 14 napig tudunk elfogadni.
Árverésen elnyert tételt az ügyfél nem köteles átvenni, ha a tétel leírása félrevezető vagy a tétel hamis.
Szállításkor megsérült tétel utáni reklamációt csak akkor tudunk elfogadni, ha ez a kiszállító posta ill. futárcégnél felvetett jegyzőkönyvvel bizonyított!

 

ÁRVERÉSRE BEADOTT TÉTELEK

Beadói jutalék: 10%, kezelési költséget nem számolunk fel!

Árverésre beadott árukról minden esetben TÉTEL ÁTVÉTELI JEGYZÉKET készítünk.
A tétel leírásánál meg kell adni a termék egyértelmű lehetőleg minél pontosabb leírását, ha lehetséges katalógusban szereplő lényeges adatokat a felkínált tárgy jellemzőit, estleges hibáit.
A beadó által elkészített leírás pontosságáért a beadó felel az ebből adódó estleges költségeket viseli!
Megállapodás szerint mi is elvégezhetjük a beadott termékek aukcióba történő rendezését átvételi leírását.

Árverésre szánt tételek átadása történhet személyesen az ön kérése szerinti helyen, elküldheti nekünk postán, előre egyeztetés szükséges!

A beadott tételek kifizetése az árverés után 21. nappal történik.

Minimum kikiáltási ár: 100 Ft.

Különleges esetekben külön aukció szervezését is vállaljuk.

Különösen nagy mennyiségű, ill. nagy értékű beadás esetén egyedi megállapodást köthetünk.

Árverésre beadott tételek visszavonása
Az árverésen már közzétett tételeket csak különösen indokolt esetben tudjuk vissza vonni, ilyen esetbe a Webaukció Kft követelheti az elmaradt jutalékok és a költségei megfizetését!

 

TÉTEL ÁTVÉTELI JEGYZÉK itt letölthető

TERMS AND CONDITIONS

You can browse the website of Webaukció Kft online auction and webshop (https://www.webaukcio.eu) without registration. Bidding and purchasing is only possible after logging in to the site.
We are constantly organizing online auctions (stamps, numismatics, paper antiques….)
The prices announced at the auction are given in Hungarian forints (HUF).

We buy or take over items at auction, and on request we perform a valuation even in your home.

Submitter commission after successful sale: 10%, handling fee: None!

Customer commission: 15%

Anyone can bid on the website, but we reserve the right to exclude certain individuals from the auction without justification.

Company details:
Company name: Webaukció KFT
Managing director: Péter Czibula
Company registration number: 13-09-206517
The company’s statistical number is 27981700-4791-113-13
Tax number: 27981700-1-13
Community tax number: HU27981700
Website: https://www.webaukcio.eu
Bank: ERSTE Bank
Account number: 11600006-00000000-93896441
IBAN: HU47 116000060000000093896441
BIC / Swift GIBAHUHB
PayPal: mail@webaukcio.eu
E-mail: mail@webaukcio.eu
Phone: + 3630-213-3144

Our hosting provider:
Company name: Tárhelypark Kft.
Budapest, Gaál József út 24, 1122.

REGISTRATION
Available in the Login / Register menu.

Attention:
You are free to choose your password, but for security reasons the password must reach the appropriate security level for it to be accepted by the system, you will be helped to do so when registering!
Attention:
The registration is two-level, the second step of the registration is to enter the delivery and billing details, which you can do later at the customer portal. But for purchase, bidding requires full registration!

LOGIN
Available in the Login / Register menu.
When logging in, you must enter your username and password (you can also use your username or the given e-mail address to log in!).

Attention:
Please note that we do our best to keep our website secure. If you enter your password incorrectly 4 times, it will be blocked automatically, which will be unlocked for the first time after 5 minutes, if it closes again, only we can unlock the login!

AUCTION AND OVERVIEW OF PERSONAL INFORMATION
My Page menu
The My Tab menu is available to already registered and logged in customers. My tab is a unified platform where many online support channels will be available.

Parts of the home page menu:
Control panel:
My menu page.
Orders:
You can view the items already paid here.
Titles:
With your details: Shipping and Order addresses.
Account Information: where you can change your registration information and change your password here at any time.
Auctions where you can view your auction activity.
Check out: here you can cancel your login before leaving, recommended for security reasons!

CHECKLIST
You can also complete the purchase of web store items by continuing from this page.
Watchlisted web store items are still available to other shoppers!

SHOP at auctions:
After each purchase, the customer commission is 15%.
We can offer several types of shopping on our website, which may not appear as the same option for all items!

Fixed price:
Here you can buy the goods immediately at a fixed price without bidding. You can pay from the product page by placing it in the “Cart” and then in the Checkout.

BID
With the “Bid” button
Traditional auction bidding with automatic bid increase. You will need to enter the recommended amount, where you can enter a higher amount, in which case the system will bid until a bidder reaches the threshold you specify.

DIRECT OFFER
“Direct bid” with the button. Here, too, we can bid at the traditional auction, the bid submitted here always raises your bid by one step above the current bid. If there is a larger bid with an automatic bid that is not yet visible, you will be notified in a pop-up window.

LICITE STAIRS:
All auction bids are valid only at the price increased by the valid bidding steps.

Up to HUF 1,000 HUF 50
Up to HUF 5,000 200 HUF
Up to HUF 10,000 500 HUF
Up to HUF 20,000 HUF 1,000
Up to HUF 50,000 HUF 2,000
Up to HUF 100,000 HUF 5,000
Up to HUF 200,000 HUF 10,000
Up to HUF 500,000 HUF 20,000
Up to HUF 1,000,000 HUF 50,000
Over HUF 1,000,000 HUF 100,000

LIGHTNING PRICE – at auction
For some lots, it is also possible to buy immediately along with the normal auction bids by paying the “Lightning Price”.
Attention: this function is not possible for all items!
TENDER ITEMS
In a bidding auction, bidders can place bids that we are free to accept or reject.
There are no bidding steps in the bidding auction. You can bid as you wish.

We offer the possibility to cancel an incorrect bid, but the bidder can cancel the bid by e-mail no later than 24 hours before the end of the auction (only possible in writing)!
Please note that according to § 6:64 of the Civil Code *, the bidder’s bid is valid until the end of the auction!

PAYMENT OF AUCTION ITEMS:
The payment deadline is 10 days.
Multiple overdue payments may result in disqualification!
If the payment delay is expected in advance, please contact us in time!

RECEIPT OF ITEM
It is possible to agree on the method of receipt either by e-mail at mail@webaukcio.eu or by selecting at the checkout of the website at the time of payment, where you can also pay the delivery fee.
The postage is always borne by the buyer, we only deliver registered items, with a value register on request, the fee of which is determined according to the current postal service.
COMPLAINTS
We can accept a complaint for 14 days after receiving the item.
The customer is not obliged to take over an item won at auction if the description of the item is misleading or the item is false.
We can only accept a complaint after a damaged item during delivery if this is the delivery post or proved by a report filed with a courier company!

ITEMS SUBMITTED FOR AUCTION
Submitter commission: 10%, no handling fee!
We always make a LOT ACCEPTANCE LIST of the goods submitted for auction.
When describing the item, a clear description of the product should be given as accurately as possible, if possible, the relevant data in the catalog, the characteristics and possible defects of the offered item.
The submitter is responsible for the accuracy of the description prepared by the submitter and may incur any resulting costs!
By agreement, we can also perform the auctioning of the submitted products in the auction description.
Items for auction can be handed over in person at the place you request, you can send them to us by post, prior consultation is required!
Items will be paid for 21 days after the auction.
Minimum starting price: 100 HUF.
In special cases, we also undertake to organize a separate auction.

Particularly large quantities, resp. in the case of high value administration, an individual agreement may be concluded.

Withdrawal of lots submitted for auction
We can only withdraw the items already announced at the auction in particularly justified cases, in which case Webaukció Kft may demand the payment of the outstanding commissions and costs!

ITEM RECEIPT LIST can be downloaded here

Shopping Cart
Scroll to Top