Tematikus kiállítás

Saját felhasználásra! (nyers fordítás)

úTMUTATÓ A TEMATIKUS KIÁLLÍTÁSOK KÉSZÍTŐINEK ÉS A KIÁLLÍTÁS ÉRTÉKELÉSÉHEZ

 
1. cikk: VERSENYKIÁLLÍTÁSOK
A FIP értékelésére vonatkozó általános szabályzat 1.4
Versenykiállítások a FIP kiállításokon (GREV), a Különleges Szabályzat (a szöveg dőlt betűvel) ezen elvek kiegészítésére dolgoztak ki a tematikus kiállítások tekintetében.
Ezeket az iránymutatásokat a FIP Tematikus Bizottsága adta ki, hogy gyakorlati tanácsokat adjon ennek módjához alkalmazza a GREV-t és a Tematikus Kiállítások Értékelési Különleges Szabályzatát (SREV), amely a FIP 54. kongresszusa hagyta jóvá 1985-ben Rómában (átdolgozva a 61. FIP kongresszuson 1992-ben Granadában és Jakartában 2012).
Az Útmutatót azért dolgozták ki, hogy segítsék a kiállítókat a felkészülésben és a zsűrizést támogassák a tematikus filatéliai kiállítások értékelésében. Céljuk, hogy útmutatást nyújtsanak elsősorban a következőkre vonatkozóan:
1. A megfelelő filatéliai anyag meghatározása
2. A kiállítási összeállítás elvei, ill
3. A tematikus filatélia kiállításainak bírálati szempontjai.

2. cikk: VERSENYKIÁLLÍTÁSOK
A tematikus kiállítás a 3.2.1. pontban meghatározott terv szerint fejleszt egy témát, bemutatva tematikus és filatéliai ismeretek a kiválasztott tételeken keresztül.
Az ilyen ismeretek az anyag és az anyag lehető legjobb kiválasztását és elrendezését eredményezzék a vonatkozó tematikus és filatéliai szöveg pontossága.
3. cikk: A KIÁLLÍTÁS ÖSSZETÉTELÉNEK ALAPELVEI
A tematikus kiállítás a megfelelő postai filatéliai anyagok legszélesebb skáláját használja fel (ref. GREV Art 3.2).

3.1. A megfelelő filatéliai anyag meghatározása A tematikus kiállítás a megfelelő postai filatéliai anyagok legszélesebb skáláját használja fel (ref. GREV Art 3.2.) Megfelelő postai-filatéliai anyag az, amely a levéltovábbítás, ill.
egyéb postai küldemények, amelyeket kiadtak, kiadásra szántak vagy előállítása során állítottak elő állami, helyi vagy magán postai ügynökségek által kibocsátott, felhasznált vagy érvényesként kezelt postahivatal, vagy általa más megfelelően megbízott vagy felhatalmazott hatóságok.
A borítóknak és egyéb küldeményeknek általában több jellemzője van: bélyeg(ek), bélyeg(ek), címkék és 2 jelölések, amelyek jelzik 
ennek a küldeménynek a különleges kezelését, és néha a postaköltséget is
kiváltságokat. Ezek azok a postai eredetű és/vagy jelentőségű elemek, amelyekre felhasználható tematikus kezelés. Ugyanazon küldemény egyéb jellemzői, például a feladó neve és címe információk, dísznyomatok vagy illusztrációk a borítékon/kártyán, vagy az üzeneten és egyéb
a tartalom részei a nem postai (= magánjellegű) elemek, amelyek nem használhatók fel tematikus célokra kezelés.
Ez a különbségtétel a postai elemek és a magánjellegű elemek között (talán ugyanazon a küldeményen, amely elment a poszton keresztül) az egyetlen szabály a megfelelő filatéliai anyag tematikus meghatározására
bélyeggyűjtés. Ezért alapvető fontosságú a „postai-filatéliai anyag” természetének megértéséhez tematikus filatélia, ellentétben a társadalmi filatéliával és a nyílt osztállyal, amelyek egyaránt lehetővé teszik a magánéletet a kezelés során felhasználandó levelezés elemei.
Az irányelvek e szakaszában szereplő összes többi adat ennek a szabálynak a magyarázata. Megmutatják a tipikus postai-filatéliai anyagok skáláját, ahogyan az a vezető tematikus kiállításokon előfordul, és ad néhányat
figyelmeztetések azokban az esetekben, amikor a kiállítók megpróbálják túlfeszíteni a megfelelő anyag meghatározását. 

Az alábbi listák a tematikusnak megfelelő anyagok igen széles skáláját dokumentálják fejlesztés, tekintettel arra, hogy a tematikus kezelés az említett postai eredetű elemekre vonatkozik és/vagy jelentősége.

Anyag típusa

• Postai bélyegző küldemények (bélyegek, bélyegfüzetek, postai írószerek, bélyegmérők, számítógép generált postaköltség pl. FRAMA címkék, SmartStamps stb.)
• A postai DÍJSZABÁSOK küldemények módosításai (pl. felülnyomások, felárak és lyukasztások, amint azt a "perfins" mutatja). A módosított elemeket azonban nem kell szerepeltetni, ha a a módosítás elvonja a figyelmet az eredeti témáról (pl. azáltal, hogy többé nem látható); ők talán a módosításhoz kapcsolódó téma(k)hoz használható.
• Postai lemondások (rendes, szlogen, emlék- és egyéb speciális postai bélyegzők)
• Bélyegek, törlések, védjegyek és/vagy postai kiváltságokat jelző kártyák (pl. hatóságok, katonai)
• A postai műveletek során használt egyéb tételek, mint pl. regisztrációs címkék, postai útvonalcímkék és jelölések, kiegészítő címkék vagy jelölések (pl. cenzúra, fertőtlenítés, gyorsposta), posta kézbesítési okmányok, válaszszelvények, szállítmányozói jelölések, postaautomatizálási jelölések és címkék stb.; adott esetben ezeket a tételeket fel kell tüntetni a vonatkozó dokumentumon.
• „kiadásra szánt vagy egy kiadás előkészítése során előállított tételek”, pl. vázlatok, próbanyomatok
• Változatok és hibák
• Bevételi bélyegek. Mindaddig engedélyezettek, amíg postai felhasználásra kerülnek vagy postai érvényességük van.
A fiskális célú bélyegeket kivételes esetekben fogadjuk el, amikor az egyedüli egy fontos tematikus pont leírását jelenti.

Időkeret
Postai anyagok a bélyeg előtti korszaktól, a klasszikus korszakon át napjainkig.

Postai szolgáltatások

3
• Normál levéltovábbítás, beleértve
- (postamentes) szolgálati és katonai posta (beleértve az Airgraphokat és a V-mailt);
- tengeri posta,
- bármilyen típusú vasúti posta
- bármilyen típusú légiposta
- hadifogoly- és koncentrációs tábor posta
- csomag, csomagposta és árufuvarozás
• Postai fizetési szolgáltatás
• Magánbeosztás, hivatalos hatóságok által engedélyezett vagy megtűrt, vagy teljes hiányában aktív hivatalos poszt
• Egyéb postai kommunikáció, beleértve
- pneumatikus oszlop
- táviratok
- elektronikus levél (azaz elektronikusan postára küldött üzenet, ahol kinyomtatják és kézbesítik a címzettnek)
- a postai szolgáltatások egyéb hasonló formái

Határvonalas anyag

A postai szolgáltatások és szabályozások sokfélesége a különböző országokban, valamint ezek időbeli alakulása lehetetlenné teszik az összes lehetséges helyzetet felölelő lista meghatározását. Egyes tételek csak követik a bizonyos mértékig a megfelelő vagy nem megfelelő anyag fenti meghatározásai; ezért azoknak kell lenniük főleg akkor használják, ha nem áll rendelkezésre más anyag egy adott tematikus részlet leírására. Amikor benne van a kiállításban mindig alapos filatéliai indoklással kell alátámasztani őket.
Egy téma, egy ország vagy egy régió sajátos filatéliai kultúrájához tartozó tételek elviselhetők amennyire indokoltak és számuk arányos a kiállítási tárgy kidolgozottságával.
A zsűri csapata a határanyagot elsősorban a tematikus jelentősége alapján értékeli, ezért soha nem szabad kizárólag ritkasága miatt bemutatni.
Nem megfelelő anyag A következő elemeket és az általuk elérhetővé tett információkat nem szabad tematikázni fejlesztés:
A)
• fantáziakérdések nem létező postai területekről
• száműzött kormányok kérdései
• postai szolgáltatásokkal nem rendelkező szervezetek kérdései
• visszaélésszerű, illegális és nemkívánatos kérdések, az UPU és a FIP Filatélia meghatározása szerint 1976. évi kongresszusa (és elérhető a FIP Hamisítások elleni küzdelem honlapján jutalék)
• képes levelezőlapok, kivéve, ha ezek a postai hivatal által készített levélpapírok

4
• magánnyomtatott vagy kéziratos megjegyzésekkel ellátott katonai képeslapok és levelezőlapok (pl. Feldpost), kivéve, ha a postai hatóságok elfogadják vagy felhatalmazzák a postai jogosultság nélkül egyéb hivatalos jelölések
B)
• a feladó vagy a szállító által a postázás előtt alkalmazott további privát törlések és cachetek a dokumentumok
• privát kiegészítő nyomatok postai irodaszereken (más néven „repiquage”)
• adminisztratív jelek (nem postai), ha nem adnak postai kiváltságot
• privát díszítések és dekoratív felülnyomások borítékokon és kártyákon
• magánmatricák (reklámcímkék), felhasználásuk céljától függetlenül
A „B” kategória jellemzői általában a küldemények olyan részei, amelyek postai elemeket, például bélyeget és postabélyegzők. Ezek azonban az ilyen levelek tipikus „magánelemei”, amelyek általában nem tematikus kezelésre felvett, a fentiek szerint.
Kivételes esetekben (lásd még a 3.2.2. pontot), amikor nincs postai-filatéliai anyag a téma létezik, a B) alatti tételek elfogadható tételnek tekinthetők mindaddig, amíg a jelentős tematikus kapcsolat, és alapos filatéliai indoklás támasztja alá.

Tematikus információk

Minden elemnek kapcsolódnia kell a kiválasztott témához, és a tematikus információkat a lehető legvilágosabban kell bemutatnia és a leghatékonyabb módja.
A témát illusztráló tematikus információ, vagy jobb esetben egy történet elmesélése egy tematikus kiállításon az származtatott:
• közvetlenül innen
- a kiadás (vagy a felhasználás) célja
- egy tárgy tervezése,
• közvetve mint
- egy mélyebb elemzés eredménye, amely lehetővé teszi olyan elemek használatát, amelyek első pillantásra nem mutatnak bármilyen kapcsolatot a témával.
Így a tematikus információk a következőkből meríthetők:
• a kibocsátás célja:
- azok, amelyek a politikai helyzet változásait követik
- azok, amelyek egy adott időszakot dokumentálnak
- a cikk dizájnja, mindazzal együtt, ami az a bélyeg, levélpapír, bélyegző vagy más megfelelő postai filatéliai anyag.
- a szöveg, az illusztráció művészeti stílusa és hasonlók
- az anyag, amelyre a tételt nyomtatták, pl. gránit (selyemszál) vagy bankjegy papír, háborús térképek

5
- a vízjel állások
- a perforációk (pl. "perfins")
- a füzetek margóinak, ereszcsatornáinak, füleinek, borítóinak és beillesztéseinek szövege vagy illusztrációja, stb.
- a posta tematikus jelentőségű funkciói (pl. vasút,  távíró, újságbélyeg, hivatalos postai papíráru, galambposta) A fent leírt tematikus információknak a következőknek kell lenniük:
• a posta által kezdeményezett, ill
• a posta által bevezetett vagy hozzáadott, ill
- (pl. reklámmellékletek, széljegyzetek, levélpapír illusztrációk)
• a posta jóváhagyta
- (pl. postai írószer magánrendelésre).
Ennek a követelménynek nem felel meg a nyomtatás vagy az áruk eladása után privát módon felszámított pótdíjak.
Általános törlések használhatók, mert
• egy helynév sajátos jelentése, ill
• a hely létezésének oka.
• Alternatív megoldásként megfelelő tematikus információkat kell tartalmazniuk (pl. reklámszöveg, illusztráció), a helyre és/vagy dátumra vonatkozó adatokon túl.
A postai bélyegző, még ha a filatélia előtti időszak is, nem dokumentálja az ember születési helyét.
A postai bélyegző dátuma és helye, ha olyan különleges eseményhez kapcsolódik, amely ugyanazon a napon és helyen, csak akkor releváns
• egyéb tematikus elemek segítik a téma illusztrálását, ill
• postatörténeti szempontból sajátos tematikus jelentősége van; az utóbbi esetben azt csak akkor használható, ha a téma egy fontos részletére vonatkozik.
A feladó és a címzett adatai jelentéktelen információt jelentenek, kivéve, ha
• az okmány különleges postai kiváltságokat (pl. kedvezményes vagy ingyenes postaköltséget) mutat a az egyik beosztása, állapota vagy státusza (pl. katonai, kormányzati vagy egyéb hivatalos posta).
a felek. A kedvezményes (vagy ingyenes) postaköltség vagy a szolgálati bélyegző, vagy azzal egyenértékű feltüntetése a postai útvonal jelölései, elegendő bizonyítékot szolgáltatnak.
• Egyes esetekben a feladó és/vagy a címzett adatai hasznosak lehetnek kiegészítő tematikaként információkat, a dokumentum postai elemeivel kombinálva.
3.2 Tematikus kezelés
A tematikus kiállítás kezelése a mű szerkezetét (cím és terv) és a
az adott struktúra egyes pontjainak kidolgozása (fejlesztés).

6
A tematikus kiállítás illusztrálja a kiállító által választott témát, vagy jobb esetben egy ehhez kapcsolódó történetet mesél el téma. A témát vagy történetet a tematikus szövegben mutatják be, és megfelelő filatéliával illusztrálják anyag (lásd az 1. cikket).
A tematikus filatéliában a terv a GREV által meghatározott koncepciót képviseli. A két alosztály A cím és a terv, valamint a Fejlesztés egy átlapolt folyamat két aspektusát képviseli, amelyek személyesen alapulnak
a gyűjtő által végzett tanulmányozás és kutatás mind a témával, mind az anyaggal kapcsolatban:
- A téma mélyebb ismerete lehetővé teszi a tények és részletek számának növelését
a történetben leírva, és további elemeket keresni ezek illusztrálására.
- Az anyag jobb ismerete lehetővé teszi az új darabok azonosítását, amelyeknek gyakran meg kell lenniük a téma további tanulmányozása indokolja, ami kidolgozottabb tervet eredményezhet.
A kiállítás oldalain a választott témát kell bemutatniuk, ahogyan azt a cím bemutatja és részletezi a tervet a maga teljességében, azaz a választott téma fontos részeit nem szabad kihagyni.
Az innováció a kiállító személyes megközelítése, amely rávilágít képességének eredményeire hozzon létre egy érdekes történetet, és illusztrálja azt a rendelkezésre álló legjobb anyagokkal.

3.2.1 Cím és terv A cím bármilyen alcímmel meghatározza a kiállítás terjedelmét. A cím és a terv a értelmes entitást, és tükrözik a választott téma sajátos jellemzőit. Ezért különböző címek különböző terveket szül.
A cím a kiállítás szintézisét jelenti. Ezért az oldalak címe és tartalma megvan Az oldalakra szerelt filatéliai tételek egymáshoz illeszkedésének és sorrendjének teljes részletét meg kell adnia a címben megjelölt történet. A címek növelése a kiállítás vonzóbbá tétele érdekében félrevezető lehet, ha
oldalakon eltérnek a tervtől és annak alakulásától.
A terv meghatározza a kiállítás szerkezetét és felosztásait, és minden fontosabb szempontra kiterjed a cím szempontjából releváns. Teljes egészében tematikus kritériumok szerint kell felépíteni. A sorrend a a fő fejezeteknek és azok alfejezeteinek inkább a terv alakulását kell bemutatniuk, mint listázni fő szempontjai.
A tervnek amennyire csak lehetséges, a kiállítás által elmondott történet szintézisét kell bemutatnia. Kellene nem lehet puszta lista (pl. lexikon megközelítés). A terv világos és érthető betekintést nyújt mindenbe
a téma főbb aspektusai. 
Lehet:
- szabadon választható egy téma vagy ötlet minden fő szempontjának részletezése érdekében, vagy
- természetesen a témából származnak.
A terv felépítése a következő lehet:
- időbeli besorolás (történelmi, evolúciós), ill
- tantárgyi szempontok (tudományos, rendszertani, szervezési, gazdasági stb.), ill - egyéb felosztási kritériumok, a szervezetekhez és intézményekhez kapcsolódó témák esetében (pl
Vöröskereszt, Nemzetek Szövetsége, Európa Tanács), ismétlődő események (pl. bélyegnapok, olimpiai játékok), stb., mint például:
- szerkezetük,

7
- a szervezet típusa
- tematikusan idő- vagy hely szerinti besorolást követő egyéni események.
A szervezeti vagy kronológiai keretek között kidolgozott témáknak egyértelműen meg kell mutatniuk a történelmi hátterét, az ilyen szervezetek tevékenységének céljait, feladatait, eredményeit, hatásait ill eseményeket.
A terv csak tematikus felosztásokból és albontásokból áll, általános fejezetek nélkül (pl "Egyéb", "Függelék"). Felosztás a kiadás dátuma, a kibocsátó ország, az anyag típusa szerint (pl A „mérőórák”, „postai papíráruk” vagy a kiadás célja (pl. „évfordulók”) kerülendők. Ilyen az elemeket leginkább a tematikus információik szerint lehet használni. Ugyanez vonatkozik a speciális filatéliára is tanulmányok (ref.: 3.2.3).
A terv a kiállítás tartalmát a fejezetek logikus sorrendjében (és alfejezetek), lehetővé téve a teljes tárlat tanulmányozását anélkül, hogy zavaró szünetek kellenek a különböző fejezeteket. Ideális esetben a következő fejezet eleje logikai kapcsolatban áll az előzővel. Ez segít létrehozni egy érdekes történetet a nem összefüggő „tartalomlista” helyett.A legjobb az, amikor a a fejezetek (és az alfejezetek) maguk is történetszerűen épülnek fel.
Egy hatékony terv a címmel kompatibilis legnagyobb hatókört fedi le. Ebből a szempontból, hacsak nem kifejezetten.
A címben foglaltak szerint a tervet nem korlátozhatja sem idő, sem földrajzi szempont, a választott témát illetően lehetővé teszi.
A különböző fejezeteknek jó egyensúlyban kell lenniük, a relatív tematikus súlyuk szerint a téma hatókörét a cím határozza meg, nem pedig a rendelkezésre álló anyag mennyisége.
Az innovatív terv elkészítését az innovatív fejlesztés előfeltételének tekintik.

A Bevezető lap
 
A címet és a tervet a kiállítás elején egy oldalon kell feltüntetni, az egyikbe írva a hivatalos FIP nyelvek.
A tervlapon a terv összes főbb felosztása, vagy az elmesélt történet részei le vannak írva; finomabb és részletesebb felosztásokat elvileg csak az egyes oldalakon mutatjuk be. A terv nem lehet irodalmi leírás vagy általános bevezető mondat helyettesíthető.
A megfelelő tervoldal biztosítja, hogy a nyilvánosságnak és a zsűritagoknak ne kelljen „rekonstruálniuk” a tervet a kiállítás oldalainak böngészésével. Azok a nyilvánvaló nehézségek, amelyeket ennek meg kell tennie tükröződhet a kiállítás megértésében és értékelésében.
Javasoljuk a numerikus besorolást (pl. decimális, jogrendszerek), mert ez segít abban, hogy a könnyebben érthető kiállítás. Ezt a terv főbb részeire kell korlátozni. A tapasztalat megvan megmutatta, hogy a két/három számjegy/betű rendszer elegendő.
A tervoldalon kívül egy bevezető címlap is kiemelheti a témát.
A hivatalos FIP nyelvek, amelyeken a címnek, a tervnek és bármely más bevezető nyilatkozatnak szerepelnie kell.

8
angol, francia, német, orosz és spanyol.
3.2.2 Fejlesztés A fejlesztés a téma elmélyült kidolgozását jelenti, célul tűzve ki az elrendezést az anyag teljes mértékben megfelel a tervnek.
Mind a téma, mind a megfelelő anyag elemzése, alapos tematikus ill
filatéliai ismeretek, a lehető legjobb tematikus fejlesztés előfeltétele. Ez lehetővé teszi a az egyes tételek ügyes kiválasztása és helyes elhelyezése és sorrendje, valamint az összekapcsolás leírás. Ez szükséges az elemek közötti kapcsolat megfelelő megértéséhez és a téma.
Ezt mutatja:
- a legmegfelelőbb tételek kiválasztása minden leírt tematikus részlethez.
- a tételek kiegyensúlyozott felhasználása a tematikai részletezésük jelentősége szerint támogatás. Az azonos részlethez rendelkezésre álló filatéliai cikkek száma nem lehet az alapja bevonásuk.
- az ugyanazon az oldalon látható tételek sorrend szerinti pontos tematikus elrendezése a „történetről”. A helyes sorrend elsőbbséget élvez az oldal legjobb megjelenésével szemben.
Ezért a tárgyhoz kapcsolódó filatéliai darabok egyszerű osztályozása szükséges, de nem elegendő az előrehaladott kidolgozottsági fok eléréséhez.

A tematikus szöveg
A tematikus szöveg biztosítja a szükséges tematikus linkeket és tematikus részleteket, bármikor
szükséges. 
Azt:
- a bemutatott tételek összekapcsolásával szemlélteti a fejlesztés logikai sorrendjét. Egy jó
A kapcsolat hatékony és tömör, felesleges információk nélkül. Ehhez az kell, hogy a szöveg legyen
elég folyékony ahhoz, hogy bemutassa a fejlődés fonalát.
- szükség esetén elmagyarázza egy tétel tematikus minősítését (lásd lent 3.3)
- megfelelő tájékoztatást ad a bélyegzők és dokumentumok tematikus részleteiről.
Minden tematikus magyarázatnak szorosan kapcsolódnia kell a bemutatott anyaghoz és az adott kijelentéshez tematikailag megfelelő filatéliai tételekkel kell alátámasztani, ellenkező esetben gyengíti a tematikát fejlesztés.
Még ha a FIP nyelvek nem is kötelezőek a tematikus és filatéliai szövegeknél, a kiállítók, akik ha gyakran szerepelnek nemzetközi kiállításokon, erősen ajánlott kiállításukat valamelyikben bemutatni
ezeket a nyelveket, hogy segítsék munkájuk megértését (Ref. GREV 3.3).

9
3.2.3 Innováció
Az innovációt a következők mutatják:
• új témák bevezetése, ill
• egy kialakult vagy ismert téma új aspektusai, ill
• új megközelítések az ismert témákhoz, ill
• új anyagfelhasználás.
Az innováció vonatkozhat a kezelés minden összetevőjére. A kiállításnak a személyességet kellene bemutatnia a kiállító kreatív munkája, kiemelve innovációs képességének eredményeit. Ez megköveteli személyes erőfeszítés a tanulmányozás, a kutatás és a képzelet által, és nem származhat az egyszerű mechanikából meglévő művek megkettőzése. A kiállítók minden, a témában elérhető forrást igénybe vehetnek (pl. tematikus és filatéliai irodalom, valamint egyéb gyűjtemények), hogy kutatásaikat előremozdítsák.
3.3 A filatéliai anyagok minősítése 
A megjelenített anyagnak teljes mértékben összhangban kell lennie a kiválasztott témával. A kijelölésnek meg kell jelennie
a kiállító értékelése arról, hogy mi áll rendelkezésre a választott tárgykörében. Kellene tartalmazza a releváns filatéliai anyagok legteljesebb választékát is, a legmagasabb elérhető minőségben (GREV, Művészet. 3.4).
A filatéliai anyag és a téma közötti kapcsolatot egyértelműen meg kell mutatni, amikor az nem nyilvánvaló.
Rövid tematikus leírás szükséges, ha az elem és a téma között kapcsolat van
nem magától értetődő. Ki kell zárni azokat az elemeket, amelyek nem mutatnak kapcsolatot a témával.
A kiállítás minőségi anyagának kiválasztásakor előnyben kell részesíteni és nagyobb jelentőséget kell tulajdonítani nak nek:
• a filatélia alapkövét képező küldemények típusai (pl. bélyegek, levélpapírok, lemondások és postai bélyegzők) az alacsonyabb postai konnotációjú küldeményekkel szemben, még akkor is, ha azok kiadása vagy felhasználása történik
a posta megfelelően felhatalmazta
• olyan információk, amelyek tartalma közvetlenül kapcsolódik a kibocsátó országhoz
politikai, történelmi, kulturális, gazdasági és/vagy hasonló szempontból. Kerülje a spekulációt
kérdéseket, amelyek kihasználják a tematikus filatélia "divattrendjeit" (ezeket a kétes tételeket elvileg teljesen kizárt), különös tekintettel azokra a kérdésekre, amelyek nem követik a kódexet az UPU etikája
• normál kiadások, szemben a további, párhuzamosan kidolgozott, nem forgácsolt kiadásokkal (bélyegek és emléktárgyak ágynemű)
• valóban lemondott tételek, szemben a megrendelésre lemondott tételekkel
• valódi kereskedelmi küldemények szállítása megfelelő lemondásokkal, nem egyszerű ajándéktárgyak dokumentumok és hasonló tárgyak, amelyeket a gyűjtők kedvére hoztak létre, pl. díszítettek FDC-k (még akkor is, ha a posta állította ki) és maximum kártyák

10
• eredetileg szállított tételek megfelelő postaköltséggel és megfelelő tematikus lemondással, ellentétben hogy előnyben részesítsék a lemondásokat, gyakran alulfrankó postaköltséggel, vagy ami még rosszabb, a lemondást
bélyeg nélküli borítók („üres lemondások”), kivéve, ha az ingyenes postaköltség miatt van
• egyedi, eltérő címzettekkel rendelkező dokumentumok, szemben a címzett borítókkal és kártyákkal
előfizetés eredményeként ugyanaz a címzett
• helyes postai bélyegzés, lehetőleg egy tematikusan fontos bélyeg többszörös bélyegzéseként,
szemben a filatéliai okok miatti túlfrankolásokkal (pl. komplett szettek)
• méterfrankolás korrekt postaköltséggel, ellentétben a kedvezményes lemondásokkal (pl. „000”), kivéve, ha ez utóbbi "példány", vagy indokolt postai oka van.
A fenti kritériumok alól csak megfelelően indokolt esetben lehet kivételt tenni.
A bizonyítékok, fajták és hasonló tételek viszonylagos ritkasága vagy szokatlan tulajdonságai növelhetik a a kiállítás filatéliai minősége. A gyakori fajták (pl. kisebb színárnyalatok) jelentéktelenek szerepét, és valószínűleg hátrányosan befolyásolják a tematikus fejlesztést. Ha egy fajta nem egyértelműen demonstrálja a témával való kapcsolatot, a normál elemet referenciaként is meg kell jeleníteni.
A közös bélyegzők és dokumentumok akkor megfelelőek, ha a legjobban reprezentálják a fontos tematikus részleteket.
A maximális kártyák használatát néhány jelentős elemre kell korlátozni, elsősorban a a tematikus információ megértése, ha ez túl kicsi ahhoz, hogy megfelelően látható legyen, a bélyegzőn. Ban ben alapelveiben meghatározott tárgy, idő és dátum szükséges egyezése mellett Maximaphily ezeknek a tételeknek témához kapcsolódó törléssel kell rendelkezniük.
A bevételi bélyegek fiskális célú felhasználását néhány jelentős tételre kell korlátozni, főként fokozza a tematikus fejlesztést a téma nagyon fontos, le nem fedhető pontjain másképp. Ezeket a tételeket megfelelően indokolni kell.
Filatéliai tanulmányok A postai küldemények és iratok számos filatéliai változatot mutatnak be. Ha ez az anyag tematikus és filatéliai jelentősége, akkor egy tömör és kiegyensúlyozott filatéliai tanulmány dicséretes, így ez
az anyagot megfelelően meg lehet mutatni.
A filatéliai tanulmány szisztematikusan követi a hagyományos filatélia kritériumait (pl a küldemény fejlődése, fajtái), postatörténet (pl. használat, útvonalak, küldemény kezelése, postai bélyegek) vagy bármely más postai filatéliai tudományág. Egy filatéliai tanulmány felhasználhatja a meglévő forrásokat további személyes kutatásra. A kiállítás egyensúlyának megőrzése érdekében a tanulmányok célja nem a teljesség, hanem a legjelentősebb filatéliai sajátosságok jelenléte. A mértéke a
tanulmányai arányosak a kiállítás specializációjának mértékével.
A filatéliai tanulmányok, ha szerepelnek benne, beleolvadnak a tematikus fejlesztésbe anélkül, hogy befolyásolnák a a kiállítás kidolgozásának gördülékenysége. A tematikus szövegnek a tanulmánnyal párhuzamosan kell folytatódnia, így hogy nincs zavaró megszakítás.
Filatéliai szöveg Rövid magyarázat csak akkor szükséges, ha az anyag nem magától értetődő, vagy szükség van rá.

11
speciális kutatások illusztrálására. A filatéliai szöveg akkor használható, ha egy adott filatéliai jellemző a tétel nem könnyen felismerhető, a bevételi bélyegek használatának dokumentálására, vagy a filatéliai tanulmány. Az aukciós katalógusok stílusában megerősítő meghatározások
alkalmatlan.
3.4 Bemutatás
A kiállítás bemutatója és kísérőszövege legyen egyszerű, ízléses és jó
kiegyensúlyozott. Ki kell egészítenie az anyag által biztosított információkkal, és meg kell mutatnia az anyag szintjét a téma megértése és a kiállító személyes kutatása (GREV Art. 3.4).
Lásd Art. 3.5 a feltétel értékelésére vonatkozó tippekért.
3.5 Egy keretes kiállítások
A tematikus filatélia One Frame kiállítását egy nagyon szűk témájú kiállításnak szánták.
egy keretbe illeszkedik. Ha egy témát több keretben is meg lehet jeleníteni, akkor nem alkalmas témaként a One Frame kiállítás.
A többkockás kiállításon szereplő tételek válogatása csak akkor lehet megfelelő, ha a válogatás teljes mértékben megfelelő egy kereten belül kezelje a kiállítás természetes altémáját. Kivonat egy többkockás kiállításról, amelyen látható csak a legjobb tételek ("cseresznyeszedés") egy többkockás kiállításból nem megfelelőek egy keretként kiállítás.

12
4. CIKK: ÉRTÉKELÉSI KRITÉRIUMOK
Az általános kritériumok, a GREV Art. 4, a tematika sajátosságaihoz igazodnak osztály.
A tematikus zsűritagoknak értékelőlapot kell kitölteniük, hogy alapos,
elfogulatlan és következetes ítélkezés.
A következetes bírálat elősegítése érdekében az alábbi értékelési szempontok mindegyikén belül, kivéve a A prezentáció különbséget tesz az alapkövetelmények és az eredmények között.
Alapkövetelmények. Ha mindegyik teljesül, akkor a maximum 80%-ának megfelelő pontszámot adunk.
Ha bármelyik nem teljesül, hiba történik, és a 80%-os pontszám ennek megfelelően csökken.
Eredmények. Ezek a követelmények fokozatos célok a kiállítás kiemelkedővé tétele felé vezető úton.
A maximum 80%-át érik, és mindegyik teljesítése a legmagasabb pontszámot jelenti.
4.1 Tematikus kezelés
A kezelést a cím és a terv, a fejlesztés és az innováció alapján értékeljük
a kiállításon látható. A kezelés a történet bemutatása a választott témához és annak oldalak fejlesztése, mindkettő innovatív megközelítést mutat.
A kezelés értékelése során a bírák a következőket keresik:
• Könnyen követhető logikus fejlesztés
• Világos és tömör írás
• Kiegyensúlyozott kiállítás a választott témához
• A terv milyen mértékben mesél el egy történetet
Ellenőrzik, hogy a kiállítás:
• A címben megjelölt témát tükrözi
• A tervnek megfelelően fejlesztik
• Új szempontokkal és új megközelítésekkel rendelkezik az ismert témákhoz
4.1.1 Cím és terv
A cím és a terv értékelése a következők figyelembevételével történik:
• összhang a terv és a cím között
• a tervoldal jelenléte
• a tervoldal megfelelősége
• helyes, logikus és kiegyensúlyozott felépítés (felosztások és felosztások)
• a téma kidolgozásához szükséges összes fontosabb szempont lefedése.
A cím határozza meg az átfogó koncepciót, amely aztán a terven keresztül strukturálódik. Következetlenségek

13
a cím és a terv között vagy a cím tervének nem megfelelő bontását jelzi, vagy egy szerkezetének nem megfelelő szintézise a kiválasztott címben.
A témába betekintést nyújtó tervoldalt az elején meg kell jeleníteni
kiállítás. Ennek elmulasztása a három pont automatikus elvesztését vonja maga után.
A helyes, logikus és kiegyensúlyozott divíziókra és alosztályokra való tagolás követelményei a következők az alábbiak szerint határozzák meg:
Helyes: A tervnek pontosnak, tudományosan megbízhatónak és megalapozottnak kell lennie Logikus: a fő fejezetek és felosztásaik sorrendjének racionális sorrendet kell követnie, felesleges vagy rosszul elhelyezett fejezetek nélkül.

Kiegyensúlyozott: Ugyanolyan fontosságot kell tulajdonítani a különböző szakaszoknak, összhangban a tematikus jelentősége és a fejlesztéshez szükséges összes főbb szempont rendelkezésre álló anyagi lefedettsége a téma.
A legjobb tervek azok, amelyekben maguk a fejezetek (és alfejezetek) úgy vannak felépítve, hogy a történetét, és sokkal magasabbra értékelik, mint a „tartalomjegyzék”-ként felépítetteket.
A cím és a terv értékelése a következők figyelembevételével történik:

Alapkövetelmények
• a tervoldal jelenléte
• a tervoldal megfelelősége
• összhang a terv és a cím között
• helyes, logikus és kiegyensúlyozott felépítés (felosztások és felosztások)
• a téma kidolgozásához szükséges összes fontosabb szempont lefedése
Eredmények
• milyen mértékben mesél a tervről
4.1.2 Fejlesztés
A fejlesztést a következők figyelembevételével értékeljük:
• a tételek terv szerinti helyes összeszerelése és elhelyezése
• kapcsolat a tételek és a tematikus szöveg között
• mélység, összefüggéseken, kereszthivatkozásokon, elágazásokon, okokon és következményeken keresztül mutatva
• egyensúly, azáltal, hogy minden tematikus pontnak a belüli jelentőségének megfelelő fontosságot tulajdonítanak
a téma
• a terv minden vonatkozásának kidolgozása.
A tervben bemutatott történetszálat az egyes oldalakon kell kidolgozni, és meg kell írni a folyamatos történet, amely minden oldalon és minden oldalon keresztül folyik. Úgy kell olvasni, mint egy könyvben

14
bal felső felől jobbra lent.
A könnyen követhető fejlesztés érdekében minden oldal tetején kell lennie a számozott fejezetnek vagy alfejezetnek amely jelzi, hogy a terv melyik része van folyamatban az oldalon. További oldalcím az oldal tartalmának összefoglalása is hasznos.
Az elemek helyes összeállítása és elhelyezkedése, beleértve az egyes oldalakon lévőket is, az jól érthető, helyes és gördülékeny fejlődési szál bizonyítja. Rossz helyen elhelyezett tárgyak gyártják a fejlődés zavaros és nehezen érthető. Az elemeket a kapcsolódó tematikus szöveg közelében kell elhelyezni nekik.
Az egyensúlyt a különböző tematikus részletek megfelelő mélységének és méretének megadása mutatja, témán belüli jelentőségük szerint. Ez vonatkozik a filatéliai tanulmányokra is.

A fejlesztést a következők figyelembevételével értékeljük:

Alapkövetelmények
• a tételek terv szerinti helyes összeszerelése és elhelyezése
• kapcsolat a tételek és a tematikus szöveg között
• a terv minden vonatkozásának kidolgozása
• egy „piros szál” jelenléte, amely az egyes oldalakat és fejezeteket egy folyamatos történetté köti össze

Eredmények
• egyensúly, azáltal, hogy minden tematikus pontnak a belüli jelentőségének megfelelő fontosságot tulajdonítanak a téma
• mélység, összefüggéseken, kereszthivatkozásokon, elágazásokon, okokon és következményeken keresztül mutatva
4.1.3 Innováció
Az innovációt az Art. 2.1.3.
4.2 Tudás, személyes tanulás és kutatás A GREV a „filatéliai és rokon tudást” tekinti, ami kettő eredményének tekinthető alkatrészek:
• „fogalommal” kapcsolatos tudás. Szinte minden osztályban postai és filatéliai jellegű: kérdések, használat, nyomtatási folyamatok, árak, útvonalak, szolgáltatások stb. A tematikus filatéliában ezt a „koncepció” tematikus jellegű: autók, hidak, történelem, természet, sport stb.; ezért „tematikus tudás” az, amely a személyes tanulmányozáson és kutatáson, valamint a tanulmányozott téma.
• „Filatéliai tudás”, amely a koncepció alátámasztására használt anyaghoz kapcsolódik. Ez a komponens az
minden osztályban közös.

15
4.2.1. Tematikus ismeretek és a kapcsolódó személyes tanulmányozás és kutatás
A tematikus tudást és a hozzá kapcsolódó személyes tanulmányozást és kutatást a
• a tematikus szöveg megfelelősége, tömörsége és helyessége
• az anyag helyes tematikus felhasználása
• a témához kapcsolódó új tematikus megállapítások jelenléte.
A tematikus tudás a téma általános ismeretére vonatkozik, amint azt a választása mutatja tételek, egymás közötti kapcsolat és a kísérőszöveg megfelelőségének mértéke; a
Az anyag helyes tematikus felhasználása a konkrét lefedésre való alkalmasság mértékében tükröződik tematikus részletek.
A tematikus tudás feltételezi a tematikus hibák hiányát, és kerüli a bemutatásra vonatkozó kifogásokat a témához közvetlenül nem kapcsolódó, kétséges, vagy felesleges határelemek.
A tematikus tudást a „meglepő” anyag felhasználása is bizonyítja, azaz tematikusan megfelelő, még ha nem is közvetlenül az anyagból látszik, de megfelelő volt fedezte fel a kiállító.
A tematikus tanulmányi és kutatási színvonal értékelése a rendelkezésre állás figyelembevételével történik a témával kapcsolatos korábbi tanulmányok, hogy felmérjék, mennyit használt ki a kezelés a rendelkezésre álló lehetőségekből tematikus és filatéliai irodalom, katalógusok és dokumentált kutatások. Ezt majd összehasonlítják a kiállításon látható személyes kutatással és tanulmányozással.

Alapkövetelmények
• megfelelő, tömör és helyes tematikus szöveg
• a tematikus anyagok helyes használata
Eredmények
• tematikus részletek szövegben és anyagban
• új tematikus megállapítások jelenléte a választott témához
• „meglepő” anyag (mely nem a tárgyhoz tartozik, de tematikailag beleillik a történetbe az az oldal)
4.2.2 A filatéliai tudás és a kapcsolódó személyes tanulmányozás és kutatás
A filatéliai ismereteket, a személyes tanulást és a kutatást a
• a postai filatélia szabályainak maradéktalan betartása
• a postai-filatéliai anyagok minél szélesebb körének jelenléte és kiegyensúlyozott felhasználása
• postai dokumentumok megfelelősége
• a filatéliai szöveg megfelelősége és helyessége, ha szükséges

16
• filatéliai tanulmányok jelenléte és az ehhez kapcsolódó fontos filatéliai anyagok ügyes felhasználása.
A postai filatélia szabályainak maradéktalan betartása például a küldemények meglétére vonatkozik amelyek állapotuk miatt alkalmatlanok gyűjtési célokra (pl. vágott bélyeg vagy vágott posta írószer, nem megfelelő maximum kártyák).
A postai filatéliai küldeményeket (pl. bélyegek, levélpapírok, próbanyomatok, vázlatok) fel kell tüntetni teljességében. Az átfedés megengedett a postai levélpapírok fajtáinak megjelenítése során, oly módon, hogy a részletezést maga a fajta jól látható. Lemondás ablaka és lenyomata egy postai levélpapíron megengedett, ha a tematikus szöveg a törlésre utal. Ablakozás vagy összecsukás megengedett nagyon nagy tételek, például nagy táviratok, teljes bélyegzőlapok stb.
A különféle filatéliai anyagok jelenléte és kiegyensúlyozott felhasználása legyen minden időszak és a legtöbb ország tételeinek bemutatásával nyert, azon belül a választott téma lehetőségeit.
A postai iratok alkalmassága figyelembe veszi filatéliai alkalmasságát, valamint a a valódi filatéliai jelentőségű tárgyak válogatása, nem pedig az extravagáns darabok.
Ez alól az általános szabály alól nagyon korlátozott kivételek (átlagosan legfeljebb egy képkockánként) megengedettek, amikor
a kiválasztott filatéliai anyag jelentősen erősíti a tematikus szöveghez való viszonyt, vagy egyedüli szemléltetésének módja. Ez a határküldemények vagy a nem postai jellegű küldemények beszámítására vonatkozik
(pl. kereskedelmi forgalomban használt régi emlékek, illetékbélyegek, személyeknek küldött címekkel ellátott borítók a téma tárgyát, magánnyomatokat, védjegyeket, matricákat és egyéb hasonló anyagokat, ha postai úton érkezik utazott borító vagy dokumentum). Ilyen esetekben a tételeket kivételként teljes mértékben indokolni kell, így bizonyítva a kiállító filatéliai tudását.
A személyes filatéliai tanulmányokat és kutatásokat a következők jelenléte bizonyítja:
• olyan anyagok, amelyeket még nem kutattak az adott témában, vagy ahol nagyon kevés volt kutatás
• filatéliai tanulmányok, amelyek valódi, jól dokumentált, filatéliai mélyreható elemzést mutatnak be, és melyek azok nem csak ürügy arra, hogy újabb darabok halmozódását mutassuk meg komolyabb filatélia nélkül

Alapítvány.
Alapkövetelmények
• A postai filatélia szabályainak maradéktalan betartása
• Postai dokumentumok megfelelősége
• A filatéliai szöveg megfelelősége és helyessége, ha szükséges
• A postai-filatéliai anyagok széles körének jelenléte az egész kiállításon és egyetlen oldalon
Eredmények
• A postai-filatéliai anyagok minél szélesebb körének jelenléte és kiegyensúlyozott felhasználása

17
• Olyan anyagok jelenléte, amelyeket az adott témában még nem kutattak, vagy ahol már volt nagyon kevés kutatás
• Filatéliai tanulmányok jelenléte és fontos filatéliai anyagok készséges felhasználása
4.3 Állapot és ritkaság
Az „Állapot és ritkaság” kritériumai megkövetelik a megjelenített anyag minőségének értékelését figyelembe véve a választott tantárgyra, ritkaságra és rokonságra vonatkozó anyag színvonalát
a kiválasztott anyag megszerzésének nehézsége.
4.3.1 Ritkaság
A ritkaság olyan objektív kritériumokon alapul, mint a felismert abszolút hiány és nehézség beszerzés.
Lényeges, hogy a fajták, bizonyítások, esszék ritkábbak legyenek, mint maga a probléma, hogy növeljük a filatéliai szint. Ugyanez vonatkozik a blokkokra, szalagokra stb.
Nyilvánvaló, hogy azok a tárgyak, amelyek annak ellenére, hogy nagyon ritkák, nem vagy nem kellően viszonyulnak a témát, nem szabad belefoglalni e kritérium értékelésébe.
A bírák elsősorban a következőket keresik:
• általános jelentőségű ritkaságok a filatéliában, ha rendelkezésre állnak a témához
• ismert ritkaságok, amelyek a választott téma szempontjából különleges jelentőségűek
• milyen egyszerű a kiállítás megkettőzése
A bírák a következőket is keresik:
• ritka és ritka küldemények, különösen a hagyományos filatéliából, postatörténetből és postai küldeményekből
irodaszer
Alapkövetelmények
• Normál és modern anyagok, valamint szokatlan és ritka tárgyak
Eredmények
• Ritka tárgyak jelenléte
4.3.2 Állapot
A feltétel a filatéliában szokásos általános értékelési kritériumokon alapul, és összefügg a
a kiállításon szereplő tárgyak ritkasági foka.

18
Minden elemnek a lehető legjobb állapotban kell lennie. A tételek állapotát úgy értékelik, mintha azok lennének bélyegek: Nincs szakadás, nincsenek hiányzó sarkok, nincsenek hajlítások, nincsenek foltok, nincsenek hiányzó perforációk (ha vannak), stb.
• A közönséges anyagok állapotának kifogástalannak kell lennie.
• A kiállítókat arra biztatjuk, hogy olyan egyedi vagy nagyon ritka anyagokat mutassanak be, amelyek nem fordulnak elő finoman
állapot, de figyelmeztetik őket, hogy ne vegyenek fel más elemeket olyan állapotba, amely csökkentheti a a kiállítás észlelt általános állapota.
• Fontos megjegyezni, hogy a tényleges elérhető állapot aszerint változhat
ország és időszak.
• A kereskedelemben használt cikkeket előnyben kell részesíteni a filatéliai termékekkel szemben.
• A törlésnek a lehető legegyértelműbbnek kell lennie, minden lényeges megfogalmazással, és lehetővé kell tennie a bélyegzőterv, ahol tematikailag releváns, jól látható legyen.
• A füzeteket bélyegzővel kiegészítve kell bemutatni.
• Ha egy elemet helyreállítottak vagy manipuláltak, úgy kell leírni.

Alapkövetelmények
• Normál és modern anyag kiváló minőségben, plusz minden szokatlan jó minőségben és ritka
átlagos állapotú anyag
Eredmények
• Ritkaságok átlag feletti minőségben a legjobb minőségig
4.4 Bemutató
A „Prezentáció” kritériuma megköveteli a következők értékelését:
• a kijelző tisztasága
• a szöveg tisztasága
• a kiállítás általános esztétikai egyensúlya.
A bemutatási módszernek a legjobb hatást és kiegyensúlyozottságot kell mutatnia az anyagot.
A kiállító erőfeszítéseit mutatja a tárgyak elrendezése és a ráírt szöveg
megfelelő kiállítási oldalakat a történet hatékony kommunikálása és kiemelése érdekében
filatéliai anyagokat vonzó és esztétikus módon.
A kiállítás bemutatását a következő helyen értékelik:
• Általános esztétikai egyensúly a kereteken és az egyes oldalakon
• Jól használható az oldal – nincs túl sok fehér szóköz az oldalakon
• Az írás világos és tömör, azaz elegendő írás – de nem túl sok szöveg
• A fénymásolatoknak/szkennelt anyagoknak legalább 25%-kal el kell térniük az eredetitől.

19
• Gondos és ügyes szerelés
Egyéb tényezők:
• Semmi előny vagy hátrány nem jár azzal kapcsolatban, hogy a szöveget kézzel írták, géppel vagy számítógéppel nyomtatva.
• Kerülje az élénk színű tintákat és a színes albumoldalakat.
• Kerülni kell a hosszú burkolatok ferdén történő felszerelését.

5. CIKK: A KIÁLLÍTÁSOK BÍRÁLATA
5.1. A tematikus kiállításokat a szakterületükön és az adott területen elismert szakemberek bírálják el
V. szakaszának megfelelően 31–46., a GREX (hiv.: GREV, 5.1. cikk).
A tematikus zsűritagoknak értékelőlapot kell kitölteniük ahhoz, hogy egy alapos és következetes ítélkezés.
5.2. A tematikus kiállítások esetében a következő relatív kifejezések kerülnek bemutatásra, hogy a zsűrit kiegyensúlyozottságra vezessék
értékelés (ref.: GREV, Art. 5.3).
1. Kezelés 35
Cím és terv 15
Fejlesztés 15
Innováció 5
2. Tudás, személyes tanulás és kutatás 30
Tematikus 15
Filatélia 15
3. Állapot és ritkaság 30
10. feltétel
Ritkaság 20
4. 5. bemutató
Összesen 100

A hamisított, hamisított vagy javított tárgyak jelenléte, amelyek nincsenek egyértelműen megjelölve, azt okozzák a kiállítás leminősítése a zsűri által a kijelölt speciális szakértői csoport jelentése szerint minden kiállításon.
Az újranyomtatásokat úgy kell bemutatni. Gyenge vagy megfakult postai bélyegzőket nem szabad átrajzolni a darabra; helyette a postabélyegző másolatát át kell rajzolni, és az eredeti mellé kell mutatni.

20
Ezért javasoljuk, hogy a gyűjtők minden kétes tárgyat szakértelemmel végezzenek, mielőtt kiválasztják kiállítást és az igazolások eredeti példányát a lap mögé, ugyanabban kell mellékelni átlátszó védőburkolat. Fénymásolat használata esetén azt hitelesíteni kell Föderáció. Alternatív megoldásként a megbízó szükség esetén magával viheti az eredeti tanúsítványt.
Függetlenül attól, hogy a tanúsítványt hogyan teszik elérhetővé, a tételre vonatkozó filatéliai szöveg végén hitelesített, az „e” rövidítést vastag betűvel kell szedni, így (e).

6. CIKK: ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
6.1 A fordításból eredő szövegeltérések esetén az angol szöveg az irányadó.
6.2 Ezeket az Irányelveket a FIP tematikus bizottsági ülésén hagyták jóvá a FIP kongresszuson.
THAILAND 2018 kiállítás Bangkokban, 2018. december 1-jén szombaton 11-13 óráig, jóváhagyva a FIP igazgatótanácsa Buenos Airesben 2019. augusztus 28-án, és ratifikálta a 76. FIP kongresszuson augusztus 9-én
2022.